Verksamhet

STINT har sedan våren 2018 ett kontor i Kina, där syftet med initiativet är att stärka svenska lärosätens strategier, aktiviteter och nätverk avseende Kina.

Vår verksamhet i Kina bygger på tre integrerade delar:

  • Strategiskt relationsbyggande

    STINT fokuserar på att bygga långsiktiga och meningsfulla samarbeten med universitet, myndigheter, tankesmedjor och forskningsfinansiärer både i Sverige och Kina. Långsiktigt bygger vi nätverk som kan verka för ett mera strategiskt arbete kring internationalisering.

  • Omvärldsbevakning och informationsinsamling

    Vi har nära samarbete med lärosäten och myndigheter i Sverige och Kina för att förstå deras behov, utmaningar samt möjligheter inom internationalisering.

  • Omvärldsbevakning och omvärldsanalys

    Omvärldsbevakning kräver utöver informationsinsamling även en tolkningsförmåga. Vårt arbete med omvärldsanalys leds av aktiva forskare inom forskningspolitik och innovationsstudier och bygger på ett samarbete med ett nätverk av experter inom forsknings- och innovationspolitik.