STINTs styrelse

Ordförande, Annika Rembe, fd. generalkonsul, Sveriges generalkonsulat i New York

Vice ordförande, Hans Adolfsson, rektor, Umeå universitet

Mats Benner, dekan, Lunds universitet

Cecilia Christersson, fd, vicerektor, Malmö universitet

Mia Horn af Rantzien, fd. VD, SNS

Anders Karlsson, vicepresident, globala strategiska nätverk APAC, Elsevier

Dan Larhammar, fd. preses, KVA

Jan Lindman, överintendent, chef för H. M. Konungens Hovförvaltning, Kungl. Hovstaterna

Annika Pontén, stf. myndighetschef, UKÄ