STINTs styrelse

Ordförande, Sylvia Schwaag Serger, f.d. prorektor, Lunds universitet

Vice ordförande, Helena Lindholm, professor, Göteborgs universitet

Katarina Bjelke, universitetsdirektör, Karolinska institutet

Mia Horn af Rantzien, VD, SNS

Eva Hurt-Camejo, Chief Scientist, AstraZeneca

Jan Lindman, överintendent, chef för H. M. Konungens Hovförvaltning, Kungl. Hovstaterna

Annika Rembe, generalkonsul, Sveriges generalkonsulat i New York

Agneta Yngve, professor, Uppsala universitet

Mikael Östling, prorektor, KTH