Undervisa utomlands genom Teaching Sabbatical

Genom att ge lärare som brinner för undervisningsfrågor internationell erfarenhet, vill STINT bidra till att utveckla högre utbildning i Sverige. Universitetslärare vid svenska lärosäten har därför möjlighet att under en hösttermin vistas vid något av våra partnerlärosäten i Asien eller USA för att undervisa.

Läs mer om programmet Teaching Sabbatical »

STINT främjar internationalisering av svensk högre utbildning och forskning.

INTERVJU

Så föddes STINT
– Bjarne Kirsebom om historien

När planerna på STINT drogs upp i början av 1990-talet var det Bjarne Kirsebom, dåvarande statssekreterare på utbildningsdepartementet, som ledde arbetet. Idén fick han på en flygresa till Australien. Idag, 25 år senare, börjar STINT likna den idé han då hade, berättar han.

En nationell kunskapsresurs för internationalisering

STINT stärker de svenska lärosätenas internationella konkurrenskraft genom att vara en nationell kunskapsresurs för internationalisering. En roll som blivit viktigare i och med en alltmer globaliserad värld och ökad konkurrens, utmaningar och möjligheter.
 
Vi erbjuder kunskaps- och kompetensuppbyggnad inom internationalisering genom omvärldsanalys i form av exempelvis seminarier, workshops och rapporter. Vårt arbete med omvärldsanalys omfattar närvaro i Östra Asien och Nordamerika genom medarbetare och kontor i Shanghai och San Francisco, samt med nätverk till relevanta forskargrupper, forskningsfinansiärer och tankesmedjor inom internationalisering, i både Sverige och utomlands

STINT investerar i akademiska samarbeten med alla länder utanför EU/EFTA