STINTs satsning i Kina

Med medarbetare och närvaro i Kina satsar STINT på att stärka svensk omvärldsbevakning inom högre utbildning och forskning samt ytterligare främja akademiska samarbeten i landet.

Målet är att stärka svenska lärosätens strategier, aktiviteter och nätverk med Kina.

Läs mer »

STINT främjar internationalisering av svensk högre utbildning och forskning.

Undervisa utomlands genom Teaching Sabbatical

Universitetslärare vid svenska lärosäten har möjlighet att spendera höstterminen 2020 vid något av våra partnerlärosäten i Asien eller USA för att undervisa. Genom att ge lärare som brinner för undervisningsfrågor internationell erfarenhet, vill STINT bidra till att utveckla högre utbildning i Sverige.

Programmet Teaching Sabbatical är nu öppet för nomineringar av kandidater. Läs mer »

STINT främjar internationalisering av svensk högre utbildning och forskning.

INTERVJU

Hur var det att arbeta som lärare i Hong Kong, Louise Berglund?

Louise Berglund, som idag är lektor vid Uppsala Universitet, var 2012 Teaching Sabbatical-stipendiat vid The Chinese University of Hong Kong. En utmanande och lärorik tid som innebar stärkt självförtroende och värdefulla insikter om hur undervisning bedrivs i andra länder.

En nationell kunskapsresurs för internationalisering

STINT stärker de svenska lärosätenas internationella konkurrenskraft genom att vara en nationell kunskapsresurs för internationalisering. En roll som blivit viktigare i och med en alltmer globaliserad värld och ökad konkurrens och möjligheter.

Vi erbjuder kunskaps- och kompetensuppbyggnad inom internationalisering genom omvärldsanalys i form av exempelvis seminarier, workshops och rapporter. Vårt arbete med omvärldsanalys har under det senaste året stärkts upp med nya medarbetare och kontor i Kina, samt med nätverk till relevanta forskargrupper, forskningsfinansiärer och tankesmedjor inom internationalisering, i både Sverige och utomlands.

STINT investerar i akademiska samarbeten med alla länder utanför EU/EFTA