STINTs styrelse har beslutat att investera 4 970 000 kronor i följande tre projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation 2020: 1. “Towards Inclusive Internationalization: International understanding and intercultural competence of students and...