STINTs styrelse har beslutat att investera 5 980 000 kronor i följande två projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2018: “Developing an integrated platform for improved internationalisation - KI-China strategic platform” med...