STINTs styrelse har beslutat att investera 3 093 000 kronor i följande två projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation 2019: 1. “Joint courses for Sustainable Societies in Chile and Sweden” med huvudsökande Lunds universitet och Göteborgs...