STINT internationaliseringsindex

STINT internationaliseringsindex visar hur internationella svenska lärosäten är baserat på ett antal faktorer som forskningen, studenternas och de anställdas internationella mobilitet, och utbudet av utbildning på annat språk än svenska. Indexet omfattar de 28 lärosäten som har substantiell forskningsvolym och det uppdateras årligen.

Syftet med indexet är att överskådligt visa utvecklingen samt därmed främja en faktabaserad diskussion kring internationalisering. Nya indexresultat presenteras under vårterminen.

INTERVJU MED HANS POHL

STINTs index både mäter och stärker internationalisering. Ett sätt förstå och förklara internationalisering av högre utbildning och forskning. Så beskriver utvecklaren Hans Pohl STINT internationaliseringsindex som firar fem år i år.

Läs hela intervjun »

Reportage arkiv