En kunskapsresurs och finansiär för internationalisering

STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, inrättades efter beslut av regering och riksdag 1994 med ändamålet att främja internationalisering av svensk högre utbildning och forskning.

STINT verkar för kunskaps- och kompetensuppbyggnad inom internationalisering samt investerar i internationaliseringsprojekt föreslagna av forskare, lärare och ledning vid svenska lärosäten.

STINT driver internationalisering som ett verktyg för att:

  • Höja kvalitén på forskning och högre utbildning
  • Öka lärosätenas konkurrenskraft
  • Stärka svenska lärosätens attraktivitet

I STINTs uppdrag ligger att stimulera till förändring inom internationalisering genom nya samarbetsformer och nya samarbetsparter. I linje med detta investerar STINT exempelvis i yngre forskares och lärares internationella samarbeten. Vidare söker STINT vara föregångare när det gäller etablering av samarbeten med strategiskt intressanta tillväxtländer inom högre utbildning och forskning.

 

”Vi ger svenska lärosäten stöd och redskap för strategisk internationalisering”

Från att vara ett tillägg i forskning och högre utbildning har internationaliseringen blivit komplex och nödvändig. STINTs vd Andreas Göthenberg ser både möjligheter och utmaningar för svenska lärosäten.

– Internationaliseringen är minst lika viktig nu som när STINT startade 1994, men den har utvecklats och gått från att ses som ett tilläggsvärde till att vara ett strategiskt verktyg som behöver genomsyra lärosätenas verksamhet.

Andreas Göthenberg är vd för STINT sedan 2009. Här delger han sina tankar kring vad som händer i världen och hur vi i Sverige kan hänga med.

Kontakt

Telefon (växel): 08-671 19 90
Fax: 08-671 19 99
E-post: info@stint.se
Postadress: STINT, Wallingatan 2, 111 60 Stockholm

För frågor om slutredovisning, vänligen kontakta respektive programansvarig.
Fakturor skickas till: faktura@stint.se
Organisationsnummer: 802400-3512

Besöksadress i Sverige:
Drottninggatan 98
111 60 Stockholm

Besöksadress i Kina:
2F, Sail Tower, 266 Hankou Road
Huangpu District
Shanghai 200001, Kina

Besökstider enligt överenskommelse.

Besöksadress i USA:
Consulate of Sweden,
505 Sansome Street, Suite 1010
San Francisco, CA 94111, USA

Besökstider enligt överenskommelse.

Medarbetare

Andreas Göthenberg
Verkställande direktör

Yadira Rojas
Ekonomichef

Tommy Shih
Senior rådgivare, ansvarsfull internationalisering

Mattias Löwhagen
Senior programansvarig
IT-ansvarig

mattias.lowhagen@stint.se
08-671 19 96

– Chile-Sweden Research Cooperation
– Grants for Double Degree Programmes
– Grants for Internationalisation Research
– Initiation Grants
– Joint Brazilian-Swedish Research Collaboration
– Joint China-Sweden Mobility
– Joint Japan-Sweden Research Collaboration
– Korea-Sweden Research Cooperation
– Mobility Grants for Internationalisation
– South Africa-Sweden Bilateral Scientific Research Cooperation

Mirja Cedercrantz
Programansvarig och
projektkoordinator

mirja.cedercrantz@stint.se
08-671 19 98

– Grants for Educational Collaboration Programmes
– Grants for Teaching Sabbaticals
– Strategic Grants for Internationalisation
– Teaching Sabbatical

Agneta Granlund
Assistent
Programansvarig

agneta.granlund@stint.se
08-671 19 92

Sjukskriven

Erik Forsberg
Representant i Kina och APAC

erik.forsberg@stint.se
+86-186 588 930 06

Niklas Z Kviselius
Representant i Nordamerika

niklas.kviselius@stint.se
+1 415 800 3376