En kunskapsresurs och finansiär för internationalisering

STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, inrättades efter beslut av regering och riksdag 1994 med ändamålet att främja internationalisering av svensk högre utbildning och forskning.

STINT verkar för kunskaps- och kompetensuppbyggnad inom internationalisering samt investerar i internationaliseringsprojekt föreslagna av forskare, lärare och ledning vid svenska lärosäten.

STINT driver internationalisering som ett verktyg för att:

  • Höja kvalitén på forskning och högre utbildning
  • Öka lärosätenas konkurrenskraft
  • Stärka svenska lärosätens attraktivitet

I STINTs uppdrag ligger att stimulera till förändring inom internationalisering genom nya samarbetsformer och nya samarbetsparter. I linje med detta investerar STINT exempelvis i yngre forskares och lärares internationella samarbeten. Vidare söker STINT vara föregångare när det gäller etablering av samarbeten med strategiskt intressanta tillväxtländer inom högre utbildning och forskning.

 

”Vi ger svenska lärosäten stöd och redskap för strategisk internationalisering”

Från att vara ett tillägg i forskning och högre utbildning har internationaliseringen blivit komplex och nödvändig. STINTs vd Andreas Göthenberg ser både möjligheter och utmaningar för svenska lärosäten.

– Internationaliseringen är minst lika viktig nu som när STINT startade 1994, men den har utvecklats och gått från att ses som ett tilläggsvärde till att vara ett strategiskt verktyg som behöver genomsyra lärosätenas verksamhet.

Andreas Göthenberg är vd för STINT sedan 2009. Här delger han sina tankar kring vad som händer i världen och hur vi i Sverige kan hänga med.

Kontakt

Telefon (växel): 08-671 19 90
Fax: 08-671 19 99
E-post: info@stint.se
Postadress: STINT, Wallingatan 2, 111 60 Stockholm

För frågor om slutredovisning, vänligen kontakta respektive programansvarig.
Fakturor skickas till: faktura@stint.se
Organisationsnummer: 802400-3512

Besöksadress i Sverige:
Drottninggatan 98
111 60 Stockholm

Besöksadress i Kina:
Consulate General of Sweden
1521-1541 Shanghai Central Plaza 381
Huaihai Road (Middle), Shanghai 200020, China

Besökstider enligt överenskommelse.

Besöksadress i USA:
Consulate General of Sweden,
505 Sansome Street, Suite 1010
San Francisco, CA 94111, USA

Besökstider enligt överenskommelse.

Medarbetare

STINTs vd Andreas Gothenberg

Andreas Göthenberg
Verkställande direktör

andreas.gothenberg@stint.se
08-671 19 91

CV och pressbilder

Hans Pohl Programchef på STINT

Hans Pohl
Programchef

hans.pohl@stint.se
08-671 19 95

Anette Weski
Ekonomichef

anette.weski@stint.se
08-671 19 93

Tommy Shih Kina ansvarig på STINT

Tommy Shih
Policyanalytikerlankrad

tommy.shih@stint.se
08-20 28 40

Mattias Löwhagen Senior programansvarig på STINT

Mattias Löwhagen
Senior programansvarig
IT-ansvarig

mattias.lowhagen@stint.se
08-671 19 96

– Grants for Double Degree Programmes
– Joint China-Sweden Mobility
– Joint Japan-Sweden Research Collaboration
– Korea-Sweden Research Cooperation
– Mobility Grants for Internationalisation

Karin Forslund Programansvarig på STINT

Karin Forslund
Programansvarig
blankrad

karin.forslund@stint.se
08-671 19 97

– Chile-Sweden Research Cooperation
– Grants for Teaching Sabbaticals
– Joint Brazilian-Swedish Research Collaboration
– South Africa-Sweden Bilateral Scientific Research Cooperation
– Teaching Sabbatical

Agneta Granlund Assistent Programansvarig på STINT

Agneta Granlund
Assistent
Programansvarig

agneta.granlund@stint.se
08-671 19 92

– Capstone Awards
– Initiation Grants
– JSPS Fellowship Program
– JSPS Summer Program
– Strategic Grants

Erik Forsberg Representant i Kina för STINT

Erik Forsberg
Representant i Kina och APAC

erik.forsberg@stint.se
+86-186 588 930 06

Niklas Z Kviselius
Representant i Nordamerika

niklas.kviselius@stint.se
+1 415 800 3376

Elisabet Persson Vikarierande ekonomiassistent på STINT

Elisabet Persson
Ekonomiassistent

elisabet.persson@stint.se
08-671 19 94

Helena Kjelldin
Ekonomiassistent (Sjukskriven)