Bedömningsgrupper

STINTs bedömningsgrupper under 2022–2023 omfattar:

Humaniora och Samhällsvetenskap

Ordf. Professor Leona Achtenhagen, Ekonomi, Jönköping University

Professor Henrik Björck, Idéhistoria, Göteborgs universitet

Professor Max Scheja, Pedagogik, Stockholms universitet

Professor Anders Uhlin, Statsvetenskap, Lunds universitet

Medicin

Ordf. Professor Ingemar Ernberg, Tumörbiologi, Karolinska institutet

Adj. professor Annelie Brauner, Klinisk bakteriologi, Karolinska institutet

Professor Sven Enerbäck, Medicinsk genetik, Göteborgs universitet

Professor Eva Vingård, Arbets- och miljömedicin, Uppsala universitet

Naturvetenskap

Ordf. Professor Hans Linderholm, Naturgeografi, Göteborgs universitet

Professor Åsa Emmer, Tillämpad fysikalisk kemi, KTH

Professor Pär Ingvarsson, Populationsgenetik, Sveriges Lantbruksuniversitet

Professor Mattias Jakobsson, Evolutions- och utvecklingsbiologi, Uppsala universitet

Professor Belén Martín-Matute, Organisk kemi, Stockholms universitet

Teknikvetenskap

Ordf. Professor Björgvin Hjörvarsson, Materialfysik, Uppsala universitet

Professor Amy Loutfi, Robotik, Örebro universitet

Professor Anna Schnürer, Mikrobiell bioteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

Professor Martin Singull, Matematisk statistik, Linköpings universitet

Professor Mikael Skoglund, Informationsteori, KTH

Strategic Grants for Internationalisation

Professor Christine Ennew, Provost, University of Warwick, Storbritannien

Professor John K Hudzik, fmr Vice President Global Engagement and Dean International Studies and Programs, Michigan State University, USA

Dr. Jason E Lane, Director of Educational Studies and Senior Fellow, Nelson A. Rockefeller Institute of Government, State University of New York (SUNY), USA

Dr. Daniel Kratochvil, Abu Dhabi School of Management (ADSM), Förenade Arabemiraten

Grants for Educational Collaboration Programmes

Dr. Martin Bech, Innovation Attaché, Royal Danish Consulate General in Shanghai

Annika Sundbäck-Lindroos, Programme Manager, Finnish National Agency for Education

Grants for Teaching Sabbaticals

Bitr. professor Samuel Bengmark, Chalmers tekniska högskola, Teaching Sabbatical-stipendiat 2015 vid University of California, Berkeley

Professor Heidi Hansson, vicerektor, Umeå universitet, Excellence in Teaching-stipendiat 2008 vid Davidson College

Professor Stephen Hwang, rektor, Högskolan i Halmstad