Vår programportfölj

STINTs programportfölj inriktas från och med 2023 på tre flaggskeppsprogram:

  • Strategic Grants for Internationalisation för strategisk internationalisering på lärosätesnivå, med medel för yngre forskares internationella mobilitet
  • STINT International Postdoc för internationalisering av yngre forskare
  • Teaching Sabbatical för internationalisering av högre utbildning, speciellt undervisning

Programmet Mobility Grants pausas och utlyses framöver för speciella riktade insatser efter behov.