Anmälan till nyhetsbrev

Vi informerar om aktiviteter, seminarier, utlysningar och internationaliseringsprojekt som STINT driver eller finansierar.Du kan avregistrera dig från nyhetsbrevet genom att klicka på länken för avregistrering i nyhetsbrevet eller kontakta oss.

STINTs personuppgiftspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder information om våra användare, och hur vi skyddar våra användares integritet.