Nyheter

STINT investerar 6 milj kr i strategiska internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 6 000 000 kronor i följande två projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation 2021: “SASUF 2030” med huvudsökande Uppsala universitet som beviljas 4 000 000 kronor. “Sweden-East Africa University...

Ledig tjänst som programansvarig för internationella program

Vill du vara med och driva internationaliseringen av högre utbildning och forskning i en dynamisk organisation med ett internationellt uppdrag? Vi söker dig med en akademisk examen, gärna med utlandserfarenhet och forskarbakgrund. Programansvarig för...

Grants for Teaching Sabbaticals 2021

2021 års omgång av Grants for Teaching Sabbaticals har nu avslutats och 5 projekt har beviljats medel om sammanlagt 1 478 000 kronor. Under 2021/2022 kommer följande pedagoger att delta i undervisning vid ett lärosäte utomlands i 2–5 månader:   Namn Svenskt...

Nyhetsarkiv

STINT och COVID-19

STINT och COVID-19

STINT följer utvecklingen av COVID-19. Allt eftersom läget förändras kan det krävas att vår verksamhet anpassas på olika sätt, vilket kommer att...