Nyheter

Rapport om forskning relaterad till hållbarhetsmålen (SDG) lanseras

Hållbarhetsmålen är internationellt överenskomna och utgör en bra grund för internationella akademiska samarbeten. Rapporten redovisar resultaten av en publikationsstudie av forskning relaterad till sustainable development goals (SDG), som STINT har gjort. Av...

Ny rapport om kinesisk forskningsfinansiering

Kina står i dagsläget för cirka en femtedel av världens totala utlägg för forskning och utveckling (FoU). Kinas FoU-budget växer dessutom snabbare än motsvarande i USA och EU. Kinas andel av den totala globala forskningsvolymen växer snabbt. Kina är nu den nation...

7 projekt har beviljats Initiation Grants för nya samarbeten

STINT har den 16 juni 2020 beslutat att investera i följande 7 projekt inom programmet Initiation Grants: Sökande     Samarbetspart Namn Lärosäte Institution Lärosäte Margareta Krabbe Uppsala universitet Institutionen för biologisk grundutbildning Yunnan...

Nyhetsarkiv