STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NYHETER
Teaching Sabbatical seminarium i Malmö
2016-06-14 17:06

Den 16 juni kl 12:00 ordnar STINT ett seminarium i Malmö om Teaching Sabbatical.
Under seminariet ges tillfälle till erfarenhetsutbyte om den högre utbildningens status och framtid i Sverige, liksom en redovisning av en utvärdering av programmet som slutfördes våren 2016.


Teaching Sabbatical Fellows 2016
2016-01-15 17:57

13 universitetslärare har beviljats medel inom Teaching Sabbatical för att undervisa vid STINTs partnerlärosäten utomlands under hösten 2016


Lunchseminarium den 19 januari med Prof Hudzik
2015-12-22 12:19

Essential Actions to Strategic and Comprehensive Internationalization
What is comprehensive and strategic higher education internationalization?  Why is it an imperative for every higher education institution?  What are the key steps in making it a reality?
 


Tio forskningsprojekt beviljas 5,3 milj för samarbeten med Sydafrika
2015-12-21 13:47

STINT tillsammans med VR, Forte och Formas investerar 5,3 miljoner kronor i tio forskningsprojekt inom programmet South Africa - Sweden Bilateral Scientific Research Cooperation för perioden 2016-2019. Vår sydafrikanska samarbetspartner, National Research Foundation (NRF), finansierar de sydafrikanska deltagarna på motsvarande nivå.


I FOKUS
Japan Sweden University Presidents' Summit

Den 3 oktober möttes svenska och japanska rektorer för Japan Sweden University Presidents' Summit på svenska ambassaden i Tokyo. Närmare samarbeten mellan svenska och japanska universitet diskuterades.


Inrätta en snabbfil för utländska forskare

STINTs styrelse diskuterade vid sitt sammanträde den 17 september svårigheten för forskare att få visum, liksom att få in- och utresetillstånd för gästforskare som ska utomlands på konferenser och seminarier. STINTs styrelseordförande, Olle Wästberg, skriver om det i Expressen debatt den 27 oktober 2015:EXTERNA NYHETER