STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NYHETER
Följ STINT på Twitter
2014-08-18 22:26

@STINTtweet


NYTT PROGRAM: Postdoctoral Transition Grants for Internationalisation
2014-07-02 15:56

Programmet Postdoctoral Transition Grants for Internationalisation lanseras för att stödja lovande unga forskare som nyligen avslutat en postdoc utomlands.


Utlysningar med nya deadlines: Samarbeten med Brasilien, Japan & Korea
2014-07-02 15:51

Utlysningarna för programmen avseende samarbeten med Brasilien, Japan och Korea har öppnats. För Brasilien och Korea har deadline tidigarelagts. 


STINT Forum om internationell rekrytering, 26 november
2014-07-02 14:59

Prof. Jean-Lou Chameau, tidigare rektor for Caltech, inledningstalar vid STINT forum om internationell rekrytering av studenter, forskare och universitetsledare, den 26 november 2014, i Kista.


I FOKUS
STINT satsar på yngre forskare och utbildning med nya program

Sedan STINT:s instiftande för 20 år sedan har globaliseringen medfört att internationaliseringen av högre utbildning och forskning förändrats drastiskt. Med anledning av de förändrade förutsättningarna har STINT därför beslutat att lägga om sin strategi.


Global Education: knowledge-based economies for 21st century nations

STINT skriver om strategisk internationalisering i Sverige i British Council's nyss utkomna bokEXTERNA NYHETER
Mexikanska staten utlyser stipendier
Sverige-Amerika Stiftelsens stipendier för USA och Kanada
Stipendier, MSc- och PhD-studier vid Masdar Inst (samarbete med MIT)
STINT PARTNER