STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NYHETER
Seminarium om Joint China-Sweden Mobility
2016-08-26 17:03

STINT inbjuder till seminarium om Joint China-Sweden Mobility den 9 september


9 milj kr investeras i strategiska internationaliseringsprojekt
2016-08-16 10:12

STINTs styrelse har beslutat att investera 9 milj kr i tre projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2016-2019.


Ansökningssystemet har öppnat för aktuella utlysningar
2016-07-12 11:37

Ansökningssystemet har nu öppnat för bilaterala program (Japan, Kina, Sydafrika och Sydkorea) och Postdoctoral Transition Grants.


Ledig tjänst
2016-07-01 16:37

STINT söker en kommunikationsansvarig.


I FOKUS
Japan Sweden University Presidents' Summit

Den 3 oktober möttes svenska och japanska rektorer för Japan Sweden University Presidents' Summit på svenska ambassaden i Tokyo. Närmare samarbeten mellan svenska och japanska universitet diskuterades.


Inrätta en snabbfil för utländska forskare

STINTs styrelse diskuterade vid sitt sammanträde den 17 september svårigheten för forskare att få visum, liksom att få in- och utresetillstånd för gästforskare som ska utomlands på konferenser och seminarier. STINTs styrelseordförande, Olle Wästberg, skriver om det i Expressen debatt den 27 oktober 2015: