STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NYHETER
Chalmers, Handelshögskolan och KTH fortsatt mest internationella
2018-05-24 07:36

STINTs internationaliseringsindex visar hur internationella de svenska högskolorna och universiteten är. Liksom förra året tilldelas Handelshögskolan samt Chalmers och KTH högsta betyg.


STINT satsar på Kina
2018-04-20 13:21

Med nya medarbetare och närvaro i Kina satsar STINT på att stärka svensk omvärldsbevakning inom högre utbildning och forskning samt ytterligare främja akademiska samarbeten i Kina. 


Möte: Blir Sveriges lärosäten mer internationella?
2018-04-13 08:15

STINT Internationalisation Index avser att återspegla graden av internationalisering på lärosätena i Sverige. Vid mötet släpps resultaten för 2018 och rektorerna för de mest internationella lärosätena ges priser. Välkommen!


Ny utlysning: Middle East Mobility Grants
2018-03-26 16:26

STINT öppnar en ny utlysning för initierandet av akademiska samarbeten med Mellanöstern. 


I FOKUS
Fullsatt Strategic Grants for Internationalisation seminarium

Onsdagen den 7 mars anordnade STINT ett seminarium på temat strategisk internationalisering. Seminariet lockade många nyckelpersoner inom området som blev ett värdefullt tillfälle för deltagarna att dela erfarenheter och knyta nya kontakter.  


Välbesökt Double Degree Programmes seminarium

STINT anordnade tisdagen den 6 mars Double Degree Programmes Seminar. Seminariet, som handlade om erfarenhetsutbyte och goda exempel, blev snabbt fullbokat och lockade besökare från flera lärosäten i olika delar av landet. Nu kan du ta del av presentationerna.