STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NYHETER
Utlysning av JSPS-program
2015-11-05 14:29

STINT kan i samarbete med Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) annonsera JSPS Summer Program och JSPS Postdoctoral Fellowship Program


Rekordmånga ansökningar till Kina och Sydafrika
2015-11-05 14:20

Rekordmånga ansökningar inkom till STINTs nya bilaterala program riktade mot Kina och Sydafrika. Inom South Africa-Sweden Research Cooperation inkom 103 ansökningar och inom Joint China-Sweden Mobility inkom 173 ansökningar.


STINT Forum presentationer
2015-09-29 16:08

Presentationer från STINT Forum den 7 september om Public Diplomacy and the Role of International Academic Cooperation finns nu tillgängliga.


Statssekreteraren, högre utbildning och forskning, på STINT Forum
2015-08-25 11:56

Statssekreteraren för högre utbildning och forskning, Anders Lönn, talar om "Swedish Higher Education and its Role for Public Diplomacy”på STINT Forum den 7 september.


I FOKUS
Japan Sweden University Presidents' Summit

Den 3 oktober möttes svenska och japanska rektorer för Japan Sweden University Presidents' Summit på svenska ambassaden i Tokyo. Närmare samarbeten mellan svenska och japanska universitet diskuterades.


Inrätta en snabbfil för utländska forskare

STINTs styrelse diskuterade vid sitt sammanträde den 17 september svårigheten för forskare att få visum, liksom att få in- och utresetillstånd för gästforskare som ska utomlands på konferenser och seminarier. STINTs styrelseordförande, Olle Wästberg, skriver om det i Expressen debatt den 27 oktober 2015:EXTERNA NYHETER
JSPS Summer Program
JSPS Postdoctoral Fellowship Program