STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NYHETER
Teaching Sabbatical Fellows 2018
2018-05-30 14:02

Med ett stort intresse från svenska lärosäten har STINT beviljat ett stort antal stipendier på sammanlagt ca 6,5 miljoner kronor i årets omgång av Teaching Sabbatical programmet. 


Chalmers, Handelshögskolan och KTH fortsatt mest internationella
2018-05-24 07:36

STINTs internationaliseringsindex visar hur internationella de svenska högskolorna och universiteten är. Liksom förra året tilldelas Handelshögskolan samt Chalmers och KTH högsta betyg.


STINT satsar på Kina
2018-04-20 13:21

Med nya medarbetare och närvaro i Kina satsar STINT på att stärka svensk omvärldsbevakning inom högre utbildning och forskning samt ytterligare främja akademiska samarbeten i Kina. 


Möte: Blir Sveriges lärosäten mer internationella?
2018-04-13 08:15

STINT Internationalisation Index avser att återspegla graden av internationalisering på lärosätena i Sverige. Vid mötet släpps resultaten för 2018 och rektorerna för de mest internationella lärosätena ges priser. Välkommen!


I FOKUS
Intressanta diskussioner om kopplingen mellan forskning och utbildning

Tisdagen den 22 maj anordnade STINT tillsammans med KTH och Umeå universitet seminariet Implementing Linkages between Education & Research. Seminariet lockade ett 70-tal deltagare från svenska och utländska lärosäten, samt Regeringskansliet och Universitetskanslersämbetet (UKÄ). 


Fullsatt Strategic Grants for Internationalisation seminarium

Onsdagen den 7 mars anordnade STINT ett seminarium på temat strategisk internationalisering. Seminariet lockade många nyckelpersoner inom området som blev ett värdefullt tillfälle för deltagarna att dela erfarenheter och knyta nya kontakter.