Efter tre decennier av dramatisk ökning av internationella forskningssamarbeten börjar vi nu skönja ett trendbrott: sampublikationer mellan USA och Kina sjunker. Utvecklingen har långtgående konsekvenser för det globala forskningssystemet, då samarbetet och utbyten mellan dessa två länder har varit den viktigaste motorn i internationaliseringen av forskningen sedan slutet på kalla kriget.

Seminariet anordnas med anledning av besöket av Caroline Wagner, The Ohio State University, en av de ledande experterna på internationella forskningssamarbeten. Dessutom presenteras en rapport av Igor Martins och Sylvia Schwaag Serger, Lunds universitet, över den senaste utvecklingen i internationella forskningssamarbeten. Presentationerna följs av en paneldiskussion med Ingrid Petersson, särskild utredare.

Frågorna vi avser belysa är: hur ser de nya mönstren för internationella forskningssamarbeten ut, geografiskt så väl som ämnesmässigt? Vad är orsakerna, förklaringar men också konsekvenserna av dessa förändringar? Hur har Sveriges och Europas internationella samarbeten påverkats av de ökande geopolitiska friktionerna? Vad betyder förändringarna i internationella forskningssamarbeten för forskningen och dess aktörer (forskare, universiteten, finansiärer, regeringen, m.fl.).

Program:

13.30 Registrering och fika
14.00 Välkommen och inledning, Andreas Göthenberg, VD, STINT
 

”Research collaboration between China and the US”, Caroline Wagner, The Ohio State University

Lansering av rapporten “Shifting patterns in international research collaboration”, Igor Martins och Sylvia Schwaag Serger, Lunds universitet

Paneldiskussion

15.30 Avslutning och mingel  

Välkommen!

Datum: Onsdag 8 november 2023, kl. 14.00 – 15.30.
(Kaffe från 13.30)

Plats: World Trade Center, Kungsbron 1, Stockholm

Registrering: Vänligen registrera dig senast 6 november, 2023 via denna länk.

Kontakt:
STINT
Tel. +46 8 671 19 90
info@stint.se
www.stint.se

STINTs personuppgiftspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder information om våra användare, och hur vi skyddar våra användares integritet.