Den 20 februari 2024 presenterade STINTs Advisory Board sin rapport ”Foresight 2030 – The role of academic internationalisation in the next decade” vid Association of International Education Administrators (AIEA) årliga konferens i Washington, DC.

Sessionen inleddes av STINTs verkställande direktör, Andreas Göthenberg, som talade om internationalisering i en alltmer komplex värld. Det följdes av inspel från Jason E. Lane, verkställande direktör, National Association of Higher Education Systems (NASH), USA, William Brustein, Gateway International Group, USA, och Agneta Bladh, fd. ordförande, Vetenskapsrådet, som gav sina perspektiv på internationellt akademiskt samarbete i en föränderlig värld.

Sessionen i Washington understryker det stora behovet av att staka ut en ny väg för internationellt akademiskt samarbete i en alltmer polariserad kontext.