STINT och COVID-19

STINT följer utvecklingen av COVID-19. Allt eftersom läget förändras kan det krävas att vår verksamhet anpassas på olika sätt, vilket kommer att annonseras löpande på denna sida.   Förlängningar av projekt STINT får många frågor om förlängningar av projekt p g a...

Tretton nya landrapporter publicerade

STINT har gjort 13 rapporter med data om 16 utvalda länder. Fokus är på högre utbildning och forskning och ländernas akademiska relationer med Sverige. Förhoppningen är att rapporterna ska bidra med ökad kunskap när nya internationella akademiska samarbeten etableras....