En ny programportfölj för 2023

En ny programportfölj för 2023

STINTs styrelse har vid styrelsemötet den 16 december 2022 beslutat att fokusera STINTs programportfölj på tre flaggskeppsprogram: Strategic Grants for Internationalisation för strategisk internationalisering på lärosätesnivå, med medel för yngre forskares...
Nypublicerad STINT-rapport om USA

Nypublicerad STINT-rapport om USA

STINT har publicerat en rapport om offentlig forskningsfinansiering i USA. Fokus är på att ge en utomstående observatör och potentiell framtida samarbetspartner grundläggande insikter i det amerikanska systemet. Förhoppningen är att rapporten ska väcka intresse för...