Teaching Sabbatical stipendiater 2023

Teaching Sabbatical stipendiater 2023

STINT har beviljat tolv stipendier på sammanlagt 6 167 000 kr för 2022 års omgång av Teaching Sabbatical. Under hösten 2023 kommer följande universitetslärare att undervisa vid ett av STINTs elva partnerlärosäten i Hong Kong, Japan, Singapore och USA: Stipendiat ...
En ny programportfölj för 2023

En ny programportfölj för 2023

STINTs styrelse har vid styrelsemötet den 16 december 2022 beslutat att fokusera STINTs programportfölj på tre flaggskeppsprogram: Strategic Grants for Internationalisation för strategisk internationalisering på lärosätesnivå, med medel för yngre forskares...