Ny rapport om kanadensiska forsknings- och innovationssystemet

Ny rapport om kanadensiska forsknings- och innovationssystemet

I Kanada finns det tydliga indikationer på att man arbetar på att förstärka forsknings- och innovationssystemet, med ökade investeringar inom både grundforskning och tillämpad forskning. Ett uttalat mål är diversifiering, där Kanada letar efter nya internationella...