STINT och COVID-19

STINT följer utvecklingen av COVID-19. Allt eftersom läget förändras kan det krävas att vår verksamhet anpassas på olika sätt, vilket kommer att annonseras löpande på denna sida.   Kansliet arbetar hemifrån STINT följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och...

Ny utvärdering: STINT som kunskapsresurs

STINT har under åren utvecklats från att vara en forskningsfinansiär till att även bli en kunskapsresurs inom internationalisering. Agneta Bladh, tidigare utredare av ökad internationalisering av universitet och högskolor, har på uppdrag av styrelsen utvärderat rollen...