En ny programportfölj för 2023

En ny programportfölj för 2023

​STINTs styrelse har vid styrelsemötet den 16 december 2022 beslutat att fokusera STINTs programportfölj på tre flaggskeppsprogram: Strategic Grants for Internationalisation för strategisk internationalisering på lärosätesnivå, med medel för yngre forskares...