STINTs internationaliseringsindex 2023 presenteras

STINTs internationaliseringsindex 2023 presenteras

Årets upplaga av STINTs uppdaterade internationaliseringsindex presenteras. Resultaten visar att effekterna av pandemin som påverkade resultaten föregående år har tydligt klingat av och över lag har lärosätenas grad av internationalisering återhämtat och förbättrat...