STINT Forum – Science Diplomacy

STINT Forum – Science Diplomacy

En ny studie om Science Diplomacy presenteras. Den ger en överblick om det senaste inom vetenskapsdiplomati och reflekterar över relevanta aktörer och satsningar i Sverige, samt skissar en väg framåt för en strategisk inriktning för Science Diplomacy i Sverige....
STINTs nya landrapporter – lanseringsseminarium Asien

STINTs nya landrapporter – lanseringsseminarium Asien

STINT har under det senaste året gjort 13 rapporter med data om 16 utvalda länder. Fokus är på högre utbildning och forskning och ländernas akademiska relationer med Sverige. Förhoppningen är att rapporterna ska bidra med ökad kunskap när nya internationella...
STINTs nya landrapporter – lanseringsseminarium Asien

STINTs nya landrapporter – lanseringsseminarium Amerika

STINT har under det senaste året gjort 13 rapporter med data om 16 utvalda länder. Fokus är på högre utbildning och forskning och ländernas akademiska relationer med Sverige. Förhoppningen är att rapporterna ska bidra med ökad kunskap när nya internationella...