STINTs expertråd presenterade sin andra rapport med titeln Rationale for International Cooperation in an Increasingly Polarised World vid STINT Forum i Stockholm den 19 mars 2024.

Med utgångspunkt i sin första rapport, Foresight 2030 – Academic Internationalisation in the next decade, betonade expertrådet vikten av att främja internationella akademiska partnerskap i en värld som påverkas av geopolitiska trender i riktning mot ökad polarisering, komplexitet och osäkerhet. Dessa trender, som på vissa sätt innebär en brytning med globaliseringen som vi känner den, skapar behov av en förnyad diskussion om de grundläggande värdena i internationella akademiska samarbeten.

Om forskning alltmer betraktas som en säkerhetsfråga kan globala forskningssamarbeten undergrävas och den snabba vetenskapliga utvecklingen som vi sett under de senaste årtiondena hindras. Detta sker vid en tidpunkt då internationellt akademiskt samarbete behövs mer än någonsin för att lösa de globala utmaningar som världen står inför.

Vid lanseringen deltog utbildningsministern och rektorerna för Karolinska institutet, Lunds universitet och Stockholms universitet.

STINTs expertråd består av
– Agneta Bladh, fd. ordförande, Vetenskapsrådet
– Bertil Andersson, fd. rektor, Nanyang Technological University, Singapore
– Jason E. Lane, president och VD, National Association of System Heads (NASH), USA
– Nelson Torto, fd. VD, African Academy of Sciences, Kenya
– William Brustein, fd. vice president, Global Strategies and International Affairs, West Virginia University, USA.