Sverige är djupt beroende av globalt samarbete och vi påverkas därför av geopolitiska trender i riktning mot ökad polarisering, komplexitet och osäkerhet. Dessa trender, som på vissa sätt innebär en brytning med globaliseringen som vi känner den, skapar behov av en förnyad diskussion om de grundläggande värdena i internationella akademiska samarbeten. Dessutom behöver en ny väg stakas ut i den förändrade internationella miljön.

Om forskning alltmer betraktas som en säkerhetsfråga kan globala forskningssamarbeten undergrävas och den snabba vetenskapliga utvecklingen som vi sett under de senaste årtiondena hindras. Detta sker vid en tidpunkt då internationellt akademiskt samarbete behövs mer än någonsin för att lösa de globala utmaningar som världen står inför. STINT har därför givit sitt expertråd i uppdrag att utreda vad som motiverar internationellt samarbete i en polariserad värld.

Expertrådets rapport presenteras och diskuteras vid ett seminarium den 19 mars. Utbildningsminister Mats Persson deltar i seminariet och kommenterar rapporten.
Rektorerna för Karolinska Institutet, Lunds universitet och Stockholms universitet deltar i en paneldiskussion.

STINTs expertråd består av
– Agneta Bladh, fd. ordförande, Vetenskapsrådet
– Bertil Andersson, fd. rektor, Nanyang Technological University, Singapore
– Jason E. Lane, president och VD, National Association of System Heads (NASH), USA
– Nelson Torto, fd. VD, African Academy of Sciences, Kenya
– William Brustein, fd. vice president, Global Strategies and International Affairs, West Virginia University, USA.

Program:

09.00 Registrering och kaffe
09.30 Välkommen, Annika Rembe, ordförande, STINT
 

Inledning, Andreas Göthenberg, VD, STINT

Presentation av rapporten

  – Agneta Bladh, fd. ordförande, Vetenskapsrådet
– William Brustein, fd. vice president, Global Strategies and International Affairs, West Virginia University, USA
– Nelson Torto, fd. VD, African Academy of Sciences, Kenya och nu senior regeringstjänsteman, Botswana
10.00 Kommentar, Mats Persson, utbildningsminister, Utbildningsdepartementet
10.30 Paneldiskussion
  – Bertil Andersson, fd. rektor, Nanyang Technological University, Singapore
– Jason Lane, president och VD, NASH, USA
– Erik Renström, rektor, Lunds universitet
– Astrid Söderbergh Widding, rektor, Stockholms universitet
– Annika Östman Wernerson, rektor, Karolinska institutet
– Andreas Göthenberg, VD, STINT (moderator)
11.10 Frågor

Välkommen!

Datum: Tisdag 19 mars 2024,
Kl 9.30 – 12.00. (Kaffe från 9.00)

Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Seminariet kommer att hållas på engelska och finnas tillgängligt online efteråt.

RegistreringVänligen registrera dig senast 15 mars 2024 via denna länk.

Kontakt:
stint.forum@stint.se
www.stint.se

STINTs personuppgiftspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder information om våra användare, och hur vi skyddar våra användares integritet.