Resultaten från en förstudie gällande en svensk samarbetsnod för forskning, innovation och högre utbildning på den afrikanska kontinenten presenteras. Förstudien har genomförts av STINT på uppdrag av arbetsgruppen för Afrika inom IntSam, dvs. Nationella samordningsfunktionen för finansiering och samordning av internationella forsknings- och innovationssamarbeten utanför EU.

Afrika är både världens snabbast växande och världens demografiskt yngsta kontinent. En långsiktig dynamisk utveckling kan därför förväntas. Teknisk utveckling har inneburit en ökad tillgänglighet till teknik- och vetenskapsområden som tidigare endast varit förbehållna höginkomstländer, till exempel rymdforskning. Inom vissa områden sker leap-frogging, dvs. när tidigare teknikstadier hoppas över, vilket innebär att innovation i afrikanska länder bidrar till utveckling globalt. Molntjänster och mikrofinans är intressanta exempel på detta.

Det görs flera satsningar på att göra afrikanska universitet mer strategiska och forskningsinriktade, vilket bland annat avspeglas i att afrikanska universitet under de senaste åren har klättrat i universitetsrankningar. Denna utveckling förmodas locka fler talanger, forskningssamarbeten och investeringar, samt leda till ökad konkurrenskraft, demokratisering och kunskapsdrivna ekonomier.

Svenskt forskningssamarbete med afrikanska länder har traditionellt fokuserat på kapacitetsbyggnad och varit starkt kopplat till biståndsarbete, men det finns dock goda skäl att även utveckla ett nytt förhållningssätt med fokus på forskningssamarbeten som prioriterar jämbördiga partnerskap och ömsesidig nytta, vilket är bakgrunden till förstudien som presenteras i detta seminarium. Förstudiens slutsatser och rekommendationer är avsedda att ligga till grund för en uppföljande detaljstudie och en eventuell vidare etablering av föreslagen samarbetsnod. I detta seminarium presenteras förstudien och dess rekommendationer av Erik Forsberg som utförde studien. Katarina Bjelke, Generaldirektör, Vetenskapsrådet och Emma Bäcke, Vinnova kommer att kommentera studien.

Program:

14.30 Registrering och fika
15.00 Inledning, Andreas Göthenberg, VD, STINT​
 

En svensk samarbetsnod för forskning, innovation och högre utbildning på den afrikanska kontinenten, Erik Forsberg, STINT

Expertkommentar Emma Bäcke, Vinnova, representant för arbetsgruppen för Afrika inom IntSam

Expertkommentar Katarina Bjelke, Generaldirektör, Vetenskapsrådet

Diskussion och frågor från publik

16.20 Mingel  

Välkommen!

Datum: Onsdag 6 september 2023, kl. 15.00 – ca. 16.20.
(Kaffe från 14.30)

Plats: World Trade Center Restaurang, Kungsbron 1, Stockholm

Registrering: Vänligen registrera dig senast 4 september, 2023 via denna länk.

Kontakt:
Erik Forsberg
Representant i Asien, STINT
erik.forsberg@stint.se

STINTs personuppgiftspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder information om våra användare, och hur vi skyddar våra användares integritet.