STINT bjuder in till seminarium där två nya rapporter lanseras och presenteras:

– Research Mobility in Swedish Higher Education Institutions from 2016 to 2022, samt
The Role of Science Philanthropy in the USA and Canada

Rapporterna presenteras av två av STINTs utlandsrepresentanter, Erik Forsberg, representant i Asien och redaktör till rapporten Research Mobility in Swedish Higher Education Institutions from 2016 to 2022 (som producerats av Elsevier Analytical Services) och Niklas Z Kviselius, representant i Nordamerika och författare av rapporten The Role of Science Philanthropy in the USA and Canada.

Research Mobility in Swedish Higher Education Institutions from 2016 to 2022
Det är väl etablerat att vetenskapliga samarbeten, och internationella sådana i synnerhet, höjer forskningens kvalitet. Forskares mobilitet är mycket viktigt för att etablera, möjliggöra och underhålla sådana samarbeten. Det är därför av intresse att studera, förstå och följa forskarnas mobilitet över tid. För det ändamålet publicerar STINT Research Mobility in Swedish Higher Education Institutions from 2016 to 2022. Den följer upp en tidigare studie om forskarmobilitet vid svenska lärosäten under perioden 1995 till 2016.

Studien beskriver i detalj forskarmobiliteten på 28 svenska lärosäten med ett extra fokus på de 10 största lärosätena räknat i publikationsvolym samt jämför med resultaten från den tidigare rapporten.

The Role of Science Philanthropy in the USA and Canada
Vetenskapsfilantropi spelar en avgörande roll genom att stödja forskning som inte får tillräcklig finansiering från traditionella källor som statliga bidrag eller investeringar från industrin. Filantroper kan skänka medel direkt till forskning och insatser som ligger i linje med deras intressen och prioriteringar. Genom ekonomiskt stöd vill vetenskapsfilantroper påskynda upptäckter, främja innovation och påverka samhället positivt. Med aktuella exempel belyser rapporten The Role of Science Philanthropy in the USA and Canada hur viktig vetenskapsfilantropi är för finansiering av grundforskning i Nordamerika. Rapporten visar vidare hur vetenskapsfilantropi främjar vetenskapliga framsteg och möter överhängande globala utmaningar som klimatförändring, hälso- och sjukvård, energi och hållbarhet. Under seminariet ges möjlighet att diskutera vad vetenskapsfilantropi är och hur den skiljer sig från statlig finansiering, vilka aktuella filantropiska trender som finns, samt vad vi kan lära oss och eventuellt dra nytta av i en svensk kontext.

Program:

13.30 Registrering
14.00 Inledning, Andreas Göthenberg, VD, STINT
  En introduktion till STINTs utlandsrepresentation:
– Niklas Z Kviselius, representant i Nordamerika, STINT
– Erik Forsberg, representant i Asien, STINT
– Laura Barbieri, affilierad analytiker i Japan, STINT.

Research Mobility in Swedish Higher Education Institutions from 2016 to 2022,
Erik Forsberg, representant i APAC, STINT

The Role of Science Philanthropy in the USA and Canada,
Niklas Z Kviselius, representant i Nordamerika, STINT

Diskussion och frågor från publiken

15.30 Mingel och nätverkande  

Välkommen!

Datum: Tisdag 5 mars 2024, kl. 14.00 – ca. 16.00.

Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Seminariet kommer att hållas på engelska.

Registrering: Vänligen registrera dig senast 1 mars 2024 via denna länk.

Kontakt:
Niklas Z Kviselius, Representant i Nordamerika, STINT

Erik Forsberg, Representant i Asien, STINT

stint.forum@stint.se
www.stint.se

STINTs personuppgiftspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder information om våra användare, och hur vi skyddar våra användares integritet.