Referensgrupp

En referensgrupp har tillsatts för STINTs verksamhet inom omvärldsanalys och strategiskt relationsbyggande avseende högre utbildning och forskning. Referensgruppen består av företrädare från organisationer inom svenska kunskapssystemet med intresse av dessa frågor, samt personer med relevant kunskap om omvärldsanalys och främjandeverksamhet.

Deltagarna i referensgruppen är:

Joakim Appelquist, avdelningschef internationellt samarbete, Vinnova

Kurt Bratteby, avdelningschef internationella relationer, Svenska institutet

Enrico Deiaco, forskningsledare, Entreprenörskapsforum

Marika Hedin, verkställande direktör, Riksbankens Jubileumsfond

Agneta Marell, ordförande expertgruppen för internationaliseringsfrågor, SUHF

Magnus Schöldtz, seniorrådgivare, Wallenberg Foundations AB

Stefan Törnqvist, ansvarig internationella kansliet, Vetenskapsrådet