Referensgrupp

En referensgrupp har tillsatts för STINTs Kina-satsning. Referensgruppen består av företrädare från organisationer inom svenska kunskapssystemet med intresse av omvärldsanalys och strategiskt relationsbyggande samt personer med relevant kunskap om Kina, omvärldsanalys och främjandeverksamhet.

Deltagarna i referensgruppen är:

Joakim Appelquist, avdelningschef internationellt samarbete, Vinnova

Agneta Bladh, särskild utredare, Internationaliseringsutredningen

Kurt Bratteby, avdelningschef internationella relationer, Svenska institutet

Magnus Breidne, chef international affairs, IVA

Frédéric Cho, vice ordförande, Sweden-China Trade Council

Marika Hedin, verkställande direktör, Riksbankens jubileumsfond

Sylvia Schwaag Serger, ordförande, STINT

Magnus Schöldtz, seniorrådgivare, Wallenberg Foundations AB

Stefan Törnqvist, ansvarig internationella kansliet, Vetenskapsrådet

Olle Wästberg, fd Generaldirektör, Svenska institutet

Eva Åkesson, ordförande expertgruppen för internationaliseringsfrågor, SUHF

Gunnar Öqvist, fd ständig sekreterare, KVA