STINTs styrelse har beslutat att investera 12 miljoner kronor i följande två projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation 2023:

1. “Sweden Korea Education, Research, and Innovation Collaboration (SKERIC)” med huvudsökande Lunds universitet som beviljas 10 miljoner kronor. Projektet medfinansieras med 5,5 miljoner kronor från Kungliga Tekniska högskolan, Lunds universitet, Göteborgs universitet, Umeå universitet samt Uppsala universitet. Koreanska partners i projektet är Korea University, Seoul National University och Pohang University of Science and Technology.

“Sweden Korea Education, Research, and Innovation Collaboration (SKERIC)”
SKERIC är ett gemensamt förslag mellan åtta ledande svenska och koreanska universitet, som bygger på en långvarig historia av samarbete. SKERIC syftar till att rusta några av de bästa och mest framstående unga forskarna och innovatörerna med nödvändiga verktyg, färdigheter och nätverk för att bli ledande forskare, akademiska ledare och framstående innovatörer, kapabla att ta itu med aktuella samhällsutmaningar samt att verka för demokrati och akademisk frihet.

2. “Indicators: Development and implementation of support for internationalization in first cycle degree programmes” med sökande Högskolan i Halmstad som beviljas 2 miljoner kronor. Projektet medfinansieras med 2,2 miljoner kr från Högskolan i Halmstad

“Indicators: Development and implementation of support for internationalisation in first cycle degree programmes”
Ambitionen i detta projekt är att stödja utbildningsprogrammen för att ytterligare utveckla internationaliseringen och på sikt öka antalet globala studenter. Utifrån universitetets vision, mål och strategier har Halmstad University utvecklat en uppsättning indikatorer för att mäta internationaliseringen i första cykelns program och använt dem i en pilotstudie (våren 2023) på ett litet antal program. Detta projekt syftar till att skala upp användningen av dessa indikatorer och att utveckla en stödstruktur.

Årets utlysning inom programmet Strategic Grants for Internationalisation erbjöd möjligheten att söka ytterligare 5 miljoner kr för yngre forskares mobilitet.

Totalt bedömdes sex ansökningar i omgången år 2023.