Nyheter

STINT investerar 6 milj kr i strategiska internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 6 000 000 kronor i följande två projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation 2021: “SASUF 2030” med huvudsökande Uppsala universitet som beviljas 4 000 000 kronor. “Sweden-East Africa University...

Ledig tjänst som programansvarig för internationella program

Vill du vara med och driva internationaliseringen av högre utbildning och forskning i en dynamisk organisation med ett internationellt uppdrag? Vi söker dig med en akademisk examen, gärna med utlandserfarenhet och forskarbakgrund. Programansvarig för...

Grants for Teaching Sabbaticals 2021

2021 års omgång av Grants for Teaching Sabbaticals har nu avslutats och 5 projekt har beviljats medel om sammanlagt 1 478 000 kronor. Under 2021/2022 kommer följande pedagoger att delta i undervisning vid ett lärosäte utomlands i 2–5 månader:   Namn Svenskt...

Nyhetsarkiv

STINT och Brexit

STINT och Brexit

Storbritannien skrev den 24 december 2020 avtal med EU som associerad medlem av Horizon Europe. Detta innebär i praktiken att Storbritannien...