STINT lanserar ett nytt rapportformat, Academic internationalisation outlook, vars kortare tematiska artiklar kommer att belysa aktuella frågor relevanta för internationalisering av forskning och högre utbildning.

Detta första nummer behandlar Kinas datasäkerhetslagar och hur akademiska samarbeten med forskare och lärosäten i Kina påverkas av dessa. Den svit av lagar som Kina under senare år introducerat för datasäkerhet och behandling av personliga data har skapat oro bland forskare och lärosäten vad dessa har för inverkan på forskningssamarbeten generellt och överföring av data i dessa i synnerhet. I mars 2024 släppte Cyberspace Administration of China nya bestämmelser avseende export av data som i praktiken innebär en lättnad i kraven för dataexport i många fall och specifikt så för data genererad i forskningssamarbeten.