Forskare i Sverige: Mobilitet och genus

Forskare i Sverige: Mobilitet och genus

STINT har använt publikationsdata för att studera internationell mobilitet bland kvinnliga och manliga forskare i Sverige samt hur mobiliteten påverkar nyckeltal relaterade till publikationer. Resultaten presenteras i en rapport, vilken också innehåller jämförelser...
Webbseminarium om svensk forskning som relaterar till SDG

Webbseminarium om svensk forskning som relaterar till SDG

STINT has investigated how Swedish SDG-related research compares to that of the world as a whole, focusing on international collaborations. The study addresses the national and the institutional levels and the results might be of interest to policy makers, funding...
Webbseminarium om forsknings- och innovationssystem i Kanada

Webbseminarium om forsknings- och innovationssystem i Kanada

I detta webbseminarium kommer Dr. Niklas Z Kviselius, STINTs representant i Nordamerika, att guida dig genom en nyligen publicerad STINT-rapport om Kanada. I Kanada finns det tydliga indikationer på att man arbetar på att förstärka forsknings- och innovationssystemet,...
Webbseminarium om ansvarsfull internationalisering

Webbseminarium om ansvarsfull internationalisering

I och med att svenska lärosäten idag arbetar med en större portfölj av samarbeten i ett större antal länder har STINT startat ett initiativ kring ansvarsfull internationalisering. Tillsammans med Lunds universitet, KI och KTH har STINT tagit fram ett dokument om...