Nordic-Japan Workshop on Responsible Internationalisation

Nordic-Japan Workshop on Responsible Internationalisation

STINT tillsammans med Japan Science and Technology Agency (JST) arrangerar en workshop om ansvarsfull internationalisering. Workshopen fokuserar på hur forskningsfinansiärer kan stödja forskare att utveckla ansvarsfulla praktiker i internationella samarbeten. Nordiska...
Nordic-Japan Workshop on Responsible Internationalisation

Nordic-US Workshop on Responsible Internationalisation

STINT tillsammans med amerikanska National Science Foundation (NSF) arrangerar en workshop om ansvarsfull internationalisering. Workshopen fokuserar på hur forskningsfinansiärer kan stödja forskare att utveckla ansvarsfulla praktiker i internationella samarbeten....