Resultat 2018

STINT internationaliseringsindex använder stjärnor för att indikera hur internationellt lärosätet är. Fem stjärnor är högsta betyg. Metodiken och gränsnivåerna för antalet stjärnor ligger fast sedan indexet infördes, vilket gör det lätt att följa utvecklingen (Metodbeskrivning).

Resultaten som presenteras 2018 bygger på data för år 2016. Pilar visar förändring jämfört med föregående år, dvs. jämfört med 2015.

Data for 2016 Research Students PhDs Education Faculty Leadership Total
Blekinge Institute of Technology *** **** ***** *** *** ** ****
Chalmers University of Technology **** **** ***** ***** ***** ** *****
Dalarna University * ** ***** ** ** * **
Halmstad University *** ** **** ** ** ** **
Jönköping University ** ***** *** **** ** ***** ***
Karlstad University *** * *** ** ** ** **
Karolinska Institutet ***** *** *** *** ***** * ****
Kristianstad University *** * ** ** * *
KTH Royal Institute of Technology ***** ***** ***** **** ***** *** *****
Linköping University *** *** *** * *** ** ***
Linneaus University *** *** ** *** ** *** ***
Luleå University of Technology ***** ** ***** ** *** *** ****
Lund University **** **** *** **** **** ** ****
Malmö University *** ** ** *** ** ** **
Mid Sweden University *** ** *** ** ** ** **
Mälardalen University *** * **** ** ** ** ***
Stockholm School of Economics **** ***** **** ***** ***** *** *****
Stockholm University **** *** **** **** ***** ** ****
Swedish U. of Agricultural Sciences **** *** ***** ***** **** *** ****
Södertörn University **** ** ** ** ** *** **
Umeå University **** ** *** *** *** * ***
University of Borås *** ** ***** ** ** *** ***
University of Gothenburg **** ** ** ** *** ** ***
University of Gävle *** * ** ** ** ** **
University of Skövde ** ** *** *** *** ** **
University West *** * *** ** ** ** **
Uppsala University **** *** **** *** **** ** ****
Örebro University *** * ** * ** * **