STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, tar årligen fram ett index som visar hur internationella lärosätena i Sverige är. Liksom föregående år får tre lärosäten maximala fem stjärnor: Chalmers, KTH, och Handelshögskolan i Stockholm.

Sex olika dimensioner av internationaliseringen ingår i indexet och 28 lärosäten omfattas. De resultat som lanseras nu avser data för 2018. Det gör att eventuella effekter av COVID-19 pandemin kommer att börja synas i indexet först om två år, när bokslutet för 2020 görs.

”Vi är glada att vi håller positionen som ett starkt internationaliserat universitet. Med pandemin, klimatkrisen och tendenser till minskad globalisering kommer de närmaste åren att innebära en utmaning för internationaliseringen i stort och givetvis även för Chalmers. Vi kommer att fortsatt sträva efter att ha en stark internationell uppkoppling, även om lösningarna framåt kan behöva se delvis annorlunda ut. Internationalisering är viktigt för Chalmers,” säger Stefan Bengtsson, rektor för Chalmers Tekniska Högskola.

Bland övriga lärosäten på listan klättrar Högskolan i Skövde till fyra stjärnor. Från att för några år sedan vara på gränsen till en stjärna har lärosätet de senaste åren blivit alltmer internationellt, se den röda linjen i figuren. Exempelvis har forskningen blivit väsentligt mer internationell och andelen internationella doktorander ökat. Sammantaget för alla 28 lärosäten är trenden svagt positiv, vilket framgår av den blå linjen i figuren.

Även Örebro universitet och Högskolan i Halmstad får fler stjärnor. Håller utvecklingen i sig kommer Sverige på sikt ha gott om femstjärniga lärosäten. I en separat artikel berörs bland annat denna fråga i en intervju med STINTs programchef Hans Pohl, som har konstruerat indexet.

Nytt för i år är att lärosätesöversikter görs tillgängliga. Eftersom antalet stjärnor inte ändrar sig så ofta för de större lärosätena har siffror som ger detaljer för forskning, studenter, personal och ledning efterfrågats. Är lärosätet på rätt väg? Vilka är de starka respektive svaga sidorna? För varje lärosäte finns nu ett dokument med sju diagram som visar utvecklingen för de olika delarna respektive totalen.

I tabellen till höger redovisas indexet för samtliga lärosäten. Pilarna indikerar förändringar jämfört med föregående år.

Data for 2018      
Blekinge Institute of Technology ***
Chalmers University of Technology *****
Dalarna University **
Halmstad University ***
Jönköping University ***
Karlstad University ***
Karolinska Institutet ****
Kristianstad University *
KTH Royal Institute of Technology *****
Linköping University ***
Linneaus University ***
Luleå University of Technology ****
Lund University ****
Malmö University **
Mid Sweden University **
Mälardalen University **
Stockholm School of Economics *****
Stockholm University ****
Swedish U. of Agricultural Sciences ****
Södertörn University *
Umeå University ***
University of Borås **
University of Gothenburg ***
University of Gävle **
University of Skövde ****
University West **
Uppsala University ****
Örebro University ***