STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, tar årligen fram ett index som visar hur internationella lärosätena i Sverige är. Årets resultat visar en tydlig positiv trend och att ett fjärde lärosäte nu får maximala fem stjärnor.

Sex olika dimensioner av internationaliseringen ingår i indexet och 28 lärosäten omfattas. De resultat som lanseras nu bygger på data för 2019, dvs. innan pandemin började påverka lärosätenas verksamhet. STINTs VD, Andreas Göthenberg, konstaterar att ”Trenden för år 2019 är fortsatt positiv, vilket känns mycket bra, eftersom internationalisering och interkulturell kompetens blir allt viktigare i en mer polariserad värld. Nästa år finns det dock en risk att vi får se negativa effekter av pandemin.”

De senaste åren har Chalmers, KTH, och Handelshögskolan i Stockholm fått maximala fem stjärnor. Nu ansluter ett fjärde lärosäte till denna exklusiva grupp; Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Förändringen för SLU från tidigare år är betydande och beror på att i princip alla underliggande indikatorer har utvecklats positivt, inte minst forskningen, som har en relativt stor betydelse för det sammanvägda resultatet.

”Våra vetenskapsområden är nära knutna till de globala utmaningarna och Agenda 2030. Både kunskapsuppbyggnad och genomförande av åtgärder blir effektivare om de drivs i internationella samarbeten. Klimatfrågan är ett tydligt exempel men även tillgång till mat och vatten är frågor där internationell samverkan är naturlig. Vi är mycket glada över att få ett kvitto på att våra satsningar på internationalisering har burit frukt” säger Maria Knutson Wedel, rektor vid SLU.

Förra året uppmärksammades Högskolan i Skövde som på några år tagit stora kliv i STINTs internationaliseringsindex. Resultaten för 2019 visar att trenden håller i sig, lärosätet är nu tydligt etablerat bland de fyrstjärniga. Även Blekinge tekniska högskola och Jönköping University ansluter i år till gruppen av fyrstjärniga lärosäten.

I tabellen redovisas indexet för samtliga lärosäten. Pilarna indikerar förändringar jämfört med föregående år. För metodiken för indexet se metodbeskrivning. Det finns också detaljerad redovisning för varje lärosäte om hur internationaliseringen inom forskning, studenter, personal och ledning har utvecklats sedan 2011, se STINT internationaliseringsindex.

 

Data for 2019      
Blekinge Institute of Technology ****
Chalmers University of Technology *****
Dalarna University ***
Halmstad University **
Jönköping University ****
Karlstad University ***
Karolinska Institutet ****
Kristianstad University *
KTH Royal Institute of Technology *****
Linköping University ***
Linneaus University ***
Luleå University of Technology ****
Lund University ****
Malmö University **
Mid Sweden University **
Mälardalen University ***
Stockholm School of Economics *****
Stockholm University ****
Swedish U. of Agricultural Sciences *****
Södertörn University **
Umeå University ***
University of Borås ***
University of Gothenburg ***
University of Gävle **
University of Skövde ****
University West **
Uppsala University ****
Örebro University ***