Vd har ordet maj 2020

Den pågående krisen kring covid-19 har fått långtgående konsekvenser för människan och världen. I dess spår finns det, förutom stora ekonomiska konsekvenser, risk för en ökad isolationism och försvagning av demokratin. Dessa tider visar samtidigt vikten av att förstå...

Vd har ordet februari 2020

STINT har med tiden utvecklats alltmer mot att vara en kunskapsresurs för internationalisering, där vår kunskap och nätverk kan bidra till mer strategiskt tänkande kring internationalisering. Detta har blivit än mer angeläget med framväxten av allt fler ledande länder...

Vd har ordet december 2019

Jag är mycket glad över att kunna berätta att vi sedan drygt en månad har vidareutvecklat STINTs utlandsverksamhet med närvaro även i Nordamerika, vilket kompletterar utlandskontoret som öppnades i Kina för lite över ett år sedan. Målet för satsningen är att bidra med...

Vd har ordet, oktober 2019

Det är nu 25 år sedan STINT inrättades tillsammans med våra syskonstiftelser: KK-stiftelsen, Mistra, SSF och Östersjöstiftelsen. Vi har intervjuat STINTs ”Founding Father” Bjarne Kirsebom, då statssekreterare på Utbildningsdepartementet, om hur STINT kom till och hans...
VD har ordet, mars 2019

VD har ordet, mars 2019

Det är med stort nöje som jag nu kan meddela att STINT har en ny webbplats. Jag hoppas att den kommer upplevas som mer överskådlig, tydlig och inte minst mer tidsenlig. Med den nya webben vill vi även lyfta fram STINTs roll som kunskapsresurs inom strategisk...