VD har ordet, oktober 2018

VD har ordet, oktober 2018

I skrivande stund förbereds Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo. Mötet är en uppföljning av rektorsmötet som STINT, ambassaden och Nagoya universitetet höll i Tokyo 2015. Avsikten...
VD har ordet, mars 2018

VD har ordet, mars 2018

Det här nyhetsbrevet är det första i STINTs satsning på ökad kommunikation och kunskapsspridning kring internationalisering av forskning och högre utbildning. Vi vet att ett nyhetsbrev har efterfrågats och det är min förhoppning att vi kan förmedla nyheter som...