Jag är mycket glad över att kunna berätta att vi sedan drygt en månad har vidareutvecklat STINTs utlandsverksamhet med närvaro även i Nordamerika, vilket kompletterar utlandskontoret som öppnades i Kina för lite över ett år sedan. Målet för satsningen är att bidra med kunskap och nätverk till svenska lärosäten och forskningsfinansiärer om Kanadas och USAs utveckling inom högre utbildning och forskning. STINTs representant i Nordamerika är Niklas Kviselius, som har mångårig erfarenhet av omvärlds-/policyanalys och strategiskt relationsbyggande inom forskning och högre utbildning från Japan och Korea.

Det är ibland kanske lätt att ta för givet att det är enkelt att förstå forsknings- och utbildningssystemen i Nordamerika. USAs federala struktur – där delstater och individuella lärosäten har stor autonomi – kan göra landskapet svårnavigerat för svenska aktörer, men öppnar även upp möjligheter när dessa kan identifieras. Kanada letar nu efter nya internationella forskningssamarbeten och koncentrerar forskningsmedel inom flera områden, som överlag påminner om svenska styrkeområden, vilket också öppnar för nya möjligheter.

Omvärldsanalys och strategiskt relationsbyggande blir allt viktigare. Det finns också en global trend av ett krympande utrymme för demokrati. Övervägande gällande risktagande, säkerhetsfrågor, etiska frågeställningar, juridiska system, politiska och socioekonomiska kontexter är därför viktiga att hantera. Tillsammans med Karolinska, KTH och Lunds universitet bedriver vi därför ett projekt som handlar om ansvar i internationella samarbeten. Jag ser fram emot att berätta mer om det i nästa nyhetsbrev när vi lanserar den rapporten.

Sedan det senaste nyhetsbrevet har jag även lämnat in STINTs synpunkter till regeringens kommande forskningspolitik. I STINTs inspel ges förslag till vad det svenska kunskapssystemet kan göra för att öka Sveriges internationella konkurrens- och attraktionskraft inom högre utbildning och forskning.

Den 18 februari kommer vi att anordna en panelsession på den årliga AIEA-konferensen i Washington. Panelen har som tema “Rethinking internationalization of research in an increasingly complex world – Developing a framework for strategic internationalization.” 

Vi har nyligen publicerat en rapport om akademiska samarbeten mellan Sverige och Pakistan. Ett land som svenska lärosäten har tagit emot många studenter från.

Slutligen vill jag uppmärksamma våra läsare om flera aktuella utlysningar: Strategic Grants, Grants for Double Degree Programmes, Grants for Teaching Sabbaticals, Initiation Grants och de utlysningar vi gör för den japanska finansiären JSPS.

Med det vill jag avsluta med att önska er en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Andreas Göthenberg