STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nytt program: Postdoctoral Transition Grants, stänger 1 oktober
NYHETER
Upphandling revisor
2014-09-18 18:37

STINT bjuder intresserade och kvalificerade revisionsbyråer att inkomma med anbud för att genomföra revision av stiftelsens räkenskaper från och med räkenskapsåret 2015


Följ STINT på Twitter
2014-08-18 22:26

@STINTtweet


NYTT PROGRAM: Postdoctoral Transition Grants for Internationalisation
2014-07-02 15:56

Programmet Postdoctoral Transition Grants for Internationalisation lanseras för att stödja lovande unga forskare som nyligen avslutat en postdoc utomlands.


Utlysningar med nya deadlines: Samarbeten med Brasilien, Japan & Korea
2014-07-02 15:51

Utlysningarna för programmen avseende samarbeten med Brasilien, Japan och Korea har öppnats. För Brasilien och Korea har deadline tidigarelagts. 


I FOKUS
Svenska lärosäten behöver bli mer internationella

I senaste numret av Universitetsläraren skriver STINTs vd och ordförande om hur globaliseringen har påverkat universitetsvärlden och att svenska lärosäten behöver bli mer internationella.


Ny STINT rapport om lärosätenas internationella samarbeten

STINT lanserade rapporten "Collaboration quadrants – mapping the effects of international collaboration" vid ett frukostmöte den 9 september.EXTERNA NYHETER
Stipendier, MSc- och PhD-studier vid Masdar Inst (samarbete med MIT)
STINT PARTNER