STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NYHETER
Delegationsresa till Pakistan 1- 4 april, 2019
2018-12-21 13:27

Sveriges ambassad i Pakistan har föreslagit en delegationsresa till Pakistan för svenska lärosäten som är intresserade av att fördjupa samarbetet med landet.  


Seminarium: Branch Campuses and International HED in China
2018-11-26 11:10

STINT informerar om branch campus och internationell högre utbildning i Kina.


Ny landrapport för Japan
2018-11-07 17:15

I den nya landrapporten beskrivs det växande forskningssamarbetet med Japan. Vid sidan av övergripande analys av hur samarbetet utvecklar sig omfattas även studier av vilka forskningsdiscipliner som främst är involverade liksom vilka lärosäten i Sverige och Japan som sampublicerar mest.


STINT har nu öppnat kontor vid Sveriges generalkonsulat i Shanghai
2018-11-05 11:36

STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, öppnade den 18 oktober 2018 officiellt sitt första utlandskontor vid Sveriges Generalkonsulat i Shanghai, Kina. 


I FOKUS
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.