STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NYHETER
Förlängd ansökningstid för samarbeten med Brasilien
2014-09-29 16:20

STINT och CAPES har beslutat att förlänga ansökningstiden för Joint Brazilian-Swedish Research Collaboration Programme till den 31 oktober kl 15:00.


Följ STINT på Twitter
2014-08-18 22:26

@STINTtweet


NYTT PROGRAM: Postdoctoral Transition Grants for Internationalisation
2014-07-02 15:56

Programmet Postdoctoral Transition Grants for Internationalisation lanseras för att stödja lovande unga forskare som nyligen avslutat en postdoc utomlands.


Utlysningar med nya deadlines: Samarbeten med Brasilien, Japan & Korea
2014-07-02 15:51

Utlysningarna för programmen avseende samarbeten med Brasilien, Japan och Korea har öppnats. För Brasilien och Korea har deadline tidigarelagts. 


I FOKUS
Svenska lärosäten behöver bli mer internationella

I senaste numret av Universitetsläraren skriver STINTs vd och ordförande om hur globaliseringen har påverkat universitetsvärlden och att svenska lärosäten behöver bli mer internationella.


Ny STINT rapport om lärosätenas internationella samarbeten

STINT lanserade rapporten "Collaboration quadrants – mapping the effects of international collaboration" vid ett frukostmöte den 9 september.EXTERNA NYHETER
Stipendier, MSc- och PhD-studier vid Masdar Inst (samarbete med MIT)
STINT PARTNER