STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NYHETER
Seminarium: Implementing Linkages between Education & Research
2018-03-13 00:00

Seminariet den 22 maj syftar till att visa på internationella och nationella exempel för att stärka banden mellan forskning och högre utbildning. Välkommen!


PRESSMEDDELANDE: Nytt avtal med Chile
2018-03-12 13:49

STINT och CONICYT har tecknat avtal för att samfinansiera forskningssamarbeten mellan Sverige och Chile inom alla discipliner. Avtalet som träder i kraft under 2018, möjliggör för forskare i Sverige och Chile att söka finansiering för treåriga forskningssamarbeten mellan länderna.


STINT, VR, Formas & Forte investerar 5 mkr i samarbeten med Sydafrika
2018-03-04 10:47

STINT, Vetenskapsrådet, Formas och Forte investerar fem miljoner kr i tio forskningsprojekt inom programmet Joint South Africa-Sweden Research Collaboration för perioden 2018–2021


STINT investerar 4,1 miljoner i forskningssamarbeten med Brasilien
2018-03-04 10:39

STINT investerar 4,1 miljoner kr i åtta forskningsprojekt inom programmet Joint Brazilian-Swedish Research Collaboration för perioden 2018-2021. 


I FOKUS
Fullsatt Strategic Grants for Internationalisation seminarium

Onsdagen den 7 mars anordnade STINT ett seminarium på temat strategisk internationalisering. Seminariet lockade många nyckelpersoner inom området som blev ett värdefullt tillfälle för deltagarna att dela erfarenheter och knyta nya kontakter.  


Välbesökt Double Degree Programmes seminarium

STINT anordnade tisdagen den 6 mars Double Degree Programmes Seminar. Seminariet, som handlade om erfarenhetsutbyte och goda exempel, blev snabbt fullbokat och lockade besökare från flera lärosäten i olika delar av landet. Nu kan du ta del av presentationerna.