STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NYHETER
Handelshögskolan i Stockholm mest internationellt enligt nytt index
2016-09-26 00:00

För att mäta graden av internationalisering på lärosätena i Sverige lanserar STINT ett internationaliseringsindex. Det beskriver utvecklingen för sex nyckelaspekter inom internationalisering av forskning,  utbildning samt personal och ledning.


Lansering av STINT Internationalisation Index 2016
2016-09-12 21:22

STINT inbjuder till seminarium i anslutning till lanseringen av STINT Internationalisation Index den 26 september. Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet ger även presentationer om internationalisering. Seminariet avslutas med utdelning av plakett till det mest internationella lärosätet i Sverige, som berättar hur man arbetar med internationalisering.


Ledig tjänst, Kina-ansvarig
2016-09-12 16:37

Kina-ansvarig - en expertroll med programansvar
Spännande möjlighet att arbeta med relationer mellan Sverige och Kina inom högre utbildning och forskning


Seminarium om Joint China-Sweden Mobility
2016-08-26 17:03

STINT inbjuder till seminarium om Joint China-Sweden Mobility den 9 september


I FOKUS
STINT Internationalisation Index 2016

STINT har undersökt hur internationella 28 svenska universitet och högskolor är. Med detta internationaliseringsindex erbjuder STINT för första gången en möjlighet att på ett relativt heltäckande sätt kunna mäta hur internationellt ett lärosäte är.


Japan Sweden University Presidents' Summit

Den 3 oktober möttes svenska och japanska rektorer för Japan Sweden University Presidents' Summit på svenska ambassaden i Tokyo. Närmare samarbeten mellan svenska och japanska universitet diskuterades.EXTERNA NYHETER
Double Degree Workshop