STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NYHETER
Nytt program: Mobility Grants for Internationalisation
2018-08-21 13:40

Allt fler länder i världen erbjuder forskning och utbildning av god kvalitet och STINT har bilaterala program med ett urval av dem. Det nya programmet Mobility Grants for Internationalisation erbjuder möjlighet till samarbete med alla länder utanför EU/EFTA.


1,8 milj kr till Double Degree program
2018-08-16 14:46

STINT investerar 1,8 miljoner kronor i nya projekt inom programmet Grants for Double Degree Programmes för perioden 2018-2021. 


Frukostmöte: Omvärldsanalys – högre utbildning och forskning i Kina
2018-07-06 16:55

STINTs Kina-experter berättar om etableringen i landet och hur STINT kan erbjuda stöd till svenska lärosäten avseende omvärldsbevakning och strategiska samarbeten med Kina.


STINT investerar 6 milj kr i strategiska internationaliseringsprojekt
2018-07-03 15:07

STINTs styrelse har beslutat att investera 5 980 000 kronor i följande två projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2018.


I FOKUS
Intressanta diskussioner om kopplingen mellan forskning och utbildning

Tisdagen den 22 maj anordnade STINT tillsammans med KTH och Umeå universitet seminariet Implementing Linkages between Education & Research. Seminariet lockade ett 70-tal deltagare från svenska och utländska lärosäten, samt Regeringskansliet och Universitetskanslersämbetet (UKÄ). 


Fullsatt Strategic Grants for Internationalisation seminarium

Onsdagen den 7 mars anordnade STINT ett seminarium på temat strategisk internationalisering. Seminariet lockade många nyckelpersoner inom området som blev ett värdefullt tillfälle för deltagarna att dela erfarenheter och knyta nya kontakter.