STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NYHETER
Upphandling revisor
2018-10-17 17:17

STINT bjuder intresserade och kvalificerade revisionsbyråer att inkomma med anbud för att genomföra revision av stiftelsens räkenskaper från och med räkenskapsåret 2019.


STINT investerar 1,7 miljoner i 12 initieringsprojekt
2018-09-28 14:44

STINT har den 14 augusti 2018 beslutat att investera i 12 projekt inom programmet Initiation Grants.


Nytt program: Mobility Grants for Internationalisation
2018-08-21 13:40

Allt fler länder i världen erbjuder forskning och utbildning av god kvalitet och STINT har bilaterala program med ett urval av dem. Det nya programmet Mobility Grants for Internationalisation erbjuder möjlighet till samarbete med alla länder utanför EU/EFTA.


1,8 milj kr till Double Degree program
2018-08-16 14:46

STINT investerar 1,8 miljoner kronor i nya projekt inom programmet Grants for Double Degree Programmes för perioden 2018-2021. 


I FOKUS
Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.