STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NYHETER
Seminarium: Implementing Linkages between Education & Research
2018-02-20 13:46

Seminariet den 22 maj syftar till att visa på internationella och nationella exempel för att stärka banden mellan forskning och högre utbildningsinstitutioner. Välkommen!


Rapportlansering: landrapporter för Brasilien, Japan och Sydafrika
2018-02-20 13:45

Som ett led i arbetet att stödja svenska lärosätens konkurrenskraft och internationalisering så har STINT nu sammanställt en serie landrapporter med fokus på högre utbildning och forskning.


Välkommen till Double Degree programmes Seminar
2018-02-20 13:44

Seminariet den 6 mars möjliggör erfarenhetsutbyte inom Grants for Double Degree Programmes.


Välkommen till Strategic Grants for Internationalisation Seminar
2018-02-20 13:43

Seminariet den 7 mars möjliggör erfarenhetsutbyte på temat strategisk internationalisering. Alla som är involverade i sådan internationalisering är välkomna. 


I FOKUS
STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan. 


STINT beviljar snabbspår för nyanlända med forskarutbildning

Göteborgs universitet har tillsammans med fyra medsökande lärosäten initierat ett projekt som ska underlätta för nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning att ta sig vidare inom den svenska universitetsvärlden. Projektet har tilldelats en miljon kronor inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.