STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NYHETER
Ansökningssystemet har öppnat för aktuella utlysningar
2016-07-12 11:37

Ansökningssystemet har nu öppnat för bilaterala program (Japan, Kina, Sydafrika och Sydkorea) och Postdoctoral Transition Grants.


Ledig tjänst
2016-07-01 16:37

STINT söker en kommunikationsansvarig.


PRESSMEDDELANDE: Ny ordförande
2016-07-01 16:12

Sylvia Schwaag Serger har den 1 juli utsetts till ny ordförande i STINT efter Olle Wästberg.


Teaching Sabbatical seminarium i Malmö
2016-06-14 17:06

Den 16 juni kl 12:00 ordnar STINT ett seminarium i Malmö om Teaching Sabbatical.
Under seminariet ges tillfälle till erfarenhetsutbyte om den högre utbildningens status och framtid i Sverige, liksom en redovisning av en utvärdering av programmet som slutfördes våren 2016.


I FOKUS
Japan Sweden University Presidents' Summit

Den 3 oktober möttes svenska och japanska rektorer för Japan Sweden University Presidents' Summit på svenska ambassaden i Tokyo. Närmare samarbeten mellan svenska och japanska universitet diskuterades.


Inrätta en snabbfil för utländska forskare

STINTs styrelse diskuterade vid sitt sammanträde den 17 september svårigheten för forskare att få visum, liksom att få in- och utresetillstånd för gästforskare som ska utomlands på konferenser och seminarier. STINTs styrelseordförande, Olle Wästberg, skriver om det i Expressen debatt den 27 oktober 2015: