STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NYHETER
Frukostmöte: Omvärldsanalys – högre utbildning och forskning i Kina
2018-07-06 16:55

STINTs Kina-experter berättar om etableringen i landet och hur STINT kan erbjuda stöd till svenska lärosäten avseende omvärldsbevakning och strategiska samarbeten med Kina.


STINT investerar 6 milj kr i strategiska internationaliseringsprojekt
2018-07-03 15:07

STINTs styrelse har beslutat att investera 5 980 000 kronor i följande två projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2018.


STINT deltar i Almedalsveckan
2018-07-02 09:54

Torsdagen den 5 juli deltar Hans Pohl, programchef för STINT, i seminariet Agenda 2030 i ett globalt perspektiv – hur kan svensk forskning bidra? som anordnas av SLU, Sveriges lantbruksuniversitet.


Teaching Sabbatical Fellows 2018
2018-05-30 14:02

Med ett stort intresse från svenska lärosäten har STINT beviljat ett stort antal stipendier på sammanlagt ca 6,5 miljoner kronor i årets omgång av Teaching Sabbatical programmet. 


I FOKUS
Intressanta diskussioner om kopplingen mellan forskning och utbildning

Tisdagen den 22 maj anordnade STINT tillsammans med KTH och Umeå universitet seminariet Implementing Linkages between Education & Research. Seminariet lockade ett 70-tal deltagare från svenska och utländska lärosäten, samt Regeringskansliet och Universitetskanslersämbetet (UKÄ). 


Fullsatt Strategic Grants for Internationalisation seminarium

Onsdagen den 7 mars anordnade STINT ett seminarium på temat strategisk internationalisering. Seminariet lockade många nyckelpersoner inom området som blev ett värdefullt tillfälle för deltagarna att dela erfarenheter och knyta nya kontakter.