Sommarskola ledde till nya kunskaper och samarbeten

Sommarskola ledde till nya kunskaper och samarbeten

Hösten 2017 genomförde STINT tillsammans med Nanyang Technological University STINT Summer School: Linking Education and Research på temat kopplingar mellan forskning och utbildning. Sommarskolan ägde rum i Singapore och lockade totalt 24 deltagare från dussintalet...
Nya medarbetare

Nya medarbetare

Våra nya medarbetare bidrar med sina olika profiler till att ytterligare stärka STINT som kunskapsresurs och finansiär inom internationalisering av högre utbildning och forskning. I april började Tommy Shih och Erik Forsberg med att starta upp STINTs Kina-satsning och...
Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del. Betänkandet är ett bra initiativ, men det...