Våra nya medarbetare bidrar med sina olika profiler till att ytterligare stärka STINT som kunskapsresurs och finansiär inom internationalisering av högre utbildning och forskning. I april började Tommy Shih och Erik Forsberg med att starta upp STINTs Kina-satsning och etablering i Kina. Den lediga tjänsten som programansvarig tillsattes med Karin Forslund och Elisabet Persson har anställts som vikarierande ekonomiassistent.
 

Fv. Erik Forsberg och Tommy Shih. Foto: Camilla Svensk.

Erik och Tommy arbetar med STINTs Kinasatsning

För att ytterligare främja akademiska samarbeten med Kina och att öka förståelsen för det kinesiska kunskapssystemet har STINT lanserat en Kinasatsning.

Tommy Shih, docent vid Lunds universitet, har rekryterats som Kina-ansvarig och samtidigt har Erik Forsberg, associate professor vid Zhejiang universitetet, anlitats som STINTs representant i Kina.

Läs mer om Erik Forsberg, Tommy Shih, och deras arbete vid STINT.

Karin Forslund Programansvarig på STINT

Karin Forslund 
Foto: Camilla Svensk.

Karin arbetar som ny programansvarig för några av STINTs program

Karin Forslund är ny programansvarig för Teaching Sabbatical, Joint Brazilian-Swedish Research Collaboration, South Africa-Sweden Bilateral Scientific Research Cooperation och det nya programmet Chile-Sweden Research Cooperation. Karin kommer närmast från Karolinska Institutet där hon sedan 2010 arbetat som internationell handläggare.

Berätta om din bakgrund
– Jag har en magisterexamen inom i kulturgeografi från Europaprogrammet vid Södertörns högskola och har varit utbytesstudent vid University of Salford i Manchester, Storbritannien.

Har du tidigare erfarenhet av att arbeta med internationalisering?

– Ja, jag har arbetat som handläggare med fokus på lärar- och studentmobilitet och i multinationella forskningsprojekt inom olika vetenskapliga discipliner. Tidigare arbetade jag som internationell handläggare vid Karolinska Institutet sedan cirka 8,5 år och innan dess som internationell koordinator vid dåvarande Dans- och Cirkushögskolan, samt Södertörns högskola.

– Jag har även arbetat och bott utomlands i kortare perioder via utbytesprogrammen Erasmus Staff Exchanges i Paris, Barcelona, Hué (Vietnam) och Kabwe (Zambia), vilket bidragit till mitt intresse för globala utvecklingsfrågor.

Vad kommer du att arbeta med hos STINT?

– Som programansvarig vid STINT kommer jag bland annat att arbeta med de bilaterala program vi har tillsammans med våra partners i Brasilien, Chile och Sydafrika. Jag kommer även att ansvara för Teaching Sabbatical. Det känns roligt och intressant att få fortsätta verka för internationalisering inom högre utbildning och forskning, ur ett nytt perspektiv.

Elisabet Persson Vikarierande ekonomiassistent på STINT

Elisabet Persson
Foto: Camilla Svensk.

Elisabet vikarierar som ekonomiassistent

Elisabet Persson vikarierar för ordinarie ekonomiassistenten. Senast kommer Elisabet från Riksbankens Jubileumsfond där hon arbetade med liknande arbetsuppgifter.

Berätta om din bakgrund

– Jag är utbildad redovisningsekonom vid Påhlmans handelsinstitut och har arbetat med ekonomi under cirka 15 år inom olika branscher.

Vad kommer du att arbeta med hos STINT?

– Som vikarie arbetar jag bland annat med leverantörsreskontra, bokföring och månadsavstämningar. Jag ansvarar för betalningar av fakturor, stipendium och anslag till forskare samt andra utbetalningar. Sedan samarbetar jag ofta med ekonomichefen Anette Weski och är även delaktig i arbetet med årsbokslutet.