Hösten 2017 genomförde STINT tillsammans med Nanyang Technological University STINT Summer School: Linking Education and Research på temat kopplingar mellan forskning och utbildning. Sommarskolan ägde rum i Singapore och lockade totalt 24 deltagare från dussintalet lärosäten i Sverige och Singapore.

En mycket interaktiv, intensiv och produktiv vecka ledde till många nya kunskaper och samarbeten på området. Exempelvis producerades en vetenskaplig artikel, vilken finns i STINTs rapportsamling. Därutöver ordnades ett uppföljningsseminarium med 60 deltagare våren 2018 av STINT i samarbete med KTH och Umeå universitet med fokus på hur kopplingarna konkret kan stärkas.