Torsdagen den 23 augusti anordnade STINT ett frukostseminarium, där STINTs Kina-experter berättade om etableringen i landet och hur STINT kan erbjuda stöd till svenska lärosäten avseende omvärldsbevakning och strategiska samarbeten med Kina.

Med den ökande vikten av samarbete med Kina inom högre utbildning och forskning, satsar STINT sedan våren på närvaro och omvärldsanalys i Kina. Målet för satsningen är att stärka svenska lärosätens strategier, aktiviteter och nätverk avseende Kina. Detta genom att bidra med kunskap och kompetens till svenska lärosäten och forskningsfinansiärer om Kinas utveckling inom högre utbildning och vetenskap.

Seminariet lockade ett 60-tal deltagare från svenska och utländska lärosäten, myndigheter verksamma inom internationalisering, samt Regeringskansliet.

Andreas Göthenberg, vd för STINT, berättade att STINT inom initiativet kommer att utveckla strategiska samarbeten genom att bygga långsiktiga och strategiska relationer med lärosäten, forskningsfinansiärer, tankesmedjor och myndigheter på både den svenska och kinesiska sidan. Han informerade även om att STINT kommer att bedriva omvärldsanalys inom forskning, högre utbildning och innovation i Kina, samt arbeta med direkt stöd till svenska lärosäten på ledningsnivå.

STINTs närvaro i Kina sker i nära samarbete med Sveriges Generalkonsulat i Shanghai och Ambassad i Peking, samt svenska lärosäten och forskningsfinansiärer.

I samband med frukostmötet lanserades även STINTs nya rapport 
Academic Collaboration Sweden-China av Hans Pohl, programchef vid STINT.

Erik Forsberg, STINTs representant i Kina talade om hur STINT arbetar med omvärldsbevakning på plats och beskrev utvecklingen av forskning och högre utbildning i Kina de senaste 40 åren, samt gav exempel på nya satsningar i Kina.

Tommy Shih, Kina-ansvarig vid STINT talade om policy och omvärldsanalys, där han betonade vikten av att arbeta med långsiktiga relationer. Syftet med STINTs arbete är att kunskap ackumuleras men även kontextualiseras och således blir relevant för svenska aktörers strategiska arbete mot Kina.

Under det kommande året kommer STINT att anordna ett flertal seminarier och symposium tillsammans med andra svenska, europeiska och kinesiska forskningsfinansiärer, policyaktörer och universitet. Ambitionen är att STINT framöver ska utvecklas och agera som en kunskapsnod i det svenska innovations-, forsknings- och högre utbildningssystemet.

 

Presentationer (PDF)


Akademiskt samarbete med Kina:
Hans Pohl, programchef 

Omvärldsbevakning på plats:
Erik Forsberg, representant i Kina 

Policy och omvärldsanalys:
Tommy Shih, Kina-ansvarig

STINT har sedan 2015 även det största programmet för forskningssamarbeten mellan Sverige och Kina. Programmet som är samfinansierat med kinesiska forskningsfinansiären National Natural Science Foundation of China (NSFC) stödjer 75 stycken treåriga forskningsprojekt mellan länderna och är STINTs största enskilda program.

Läs mer om programmet Joint China-Sweden Mobility.

Mer information om STINTs satsning på Kina.