Nya ledamöter utsedda till STINTs styrelse

För perioden 1 juli 2019- 30 juni 2022 har följande ledamöter utsetts till STINTs styrelse:   Ordförande, Sylvia Schwaag Serger, prorektor, Lunds universitet Vice ordförande, Helena Lindholm, professor, Göteborgs universitet Peter Hedström, professor, Linköpings...
STINT flyttar till nya lokaler

STINT flyttar till nya lokaler

Den 28 juni-1 juli flyttar STINT till nya lokaler på Wallingatan 2 i Stockholm. Det innebär att det kommer vara svårt att nå oss under de dagarna. Det säkraste alternativet att nå oss är via info@stint.se alternativt att ni mailar eller ringer direkt till någon av...

STINTs svar till internationaliseringsutredningen

Vi ser det som mycket positivt att betänkandet föreslår en ökad omvärldsbevakning med närvaro utomlands. STINTs remissvar fokuserar därför på vår roll som intermediär och kunskapsresurs för att stödja det strategiska arbetet på lärosätena. Världen förändras snabbt och...