För perioden 1 juli 2019- 30 juni 2022 har följande ledamöter utsetts till STINTs styrelse:

 

Ordförande, Sylvia Schwaag Serger, prorektor, Lunds universitet

Vice ordförande, Helena Lindholm, professor, Göteborgs universitet

Peter Hedström, professor, Linköpings universitet

Mia Horn af Rantzien, VD, SNS

Eva Hurt-Camejo, Chief Scientist, AstraZeneca

Jan Lindman, överintendent, chef för H. M. Konungens Hovförvaltning, Kungl. Hovstaterna

Annika Rembe, generalkonsul, Sveriges generalkonsulat i New York

Agneta Yngve, professor, Uppsala universitet

Mikael Östling, prorektor, KTH

 

STINTs styrelse består av nio styrelseledamöter. Regeringen utser två ledamöter varav en ledamot skall ha relevant ekonomisk kompetens för styrelsearbete. Sju ledamöter utses av styrelsen själv varav sex ledamöter efter förslag från KVA, högskolor och universitet samt myndighetschefer från fyra statliga forskningsfinansiärer.