STINT öppnade den 18 oktober 2018 officiellt sitt första utlandskontor vid Sveriges Generalkonsulat i Shanghai, Kina. Detta är en del av STINTs Kina-initiativ som lanserades tidigare i år.

Syftet med initiativet är att stärka svenska lärosätens strategier, aktiviteter och nätverk avseende Kina. Detta genom att bidra med kunskap och kompetens till svenska högskolor och forskningsfinansieringsorgan om Kinas utveckling inom högre utbildning och forskning.

STINTs representant i Kina är Erik Forsberg. Forsberg har mångårig erfarenhet av att utveckla och driva internationella universitetssamarbeten och har arbetat i Kina i mer än tio år.

”Att ha en fysisk närvaro i Kina med Erik är ett viktigt steg i att förbättra det akademiska samarbetet mellan Sverige och Kina. Det är resultatet av ett nära samarbete med Generalkonsulatet i Shanghai”,
säger Andreas Göthenberg, STINTs verkställande direktör.

Som en del av detta initiativ utvecklar STINT strategiska partnerskap genom att bygga långsiktiga och strategiska relationer med högre utbildningsinstitutioner, forskningsfinansiärer, tankesmedjor och myndigheter både i Sverige och Kina. Dessutom genomför vi omvärldsanalys inom forskning, högre utbildning och innovation i Kina. Vi strävar också efter att ge direkt stöd till ledningarna vid de svenska lärosätena. Mer om STINTs Kina-initiativ.

”Jag välkomnar STINTs initiativ och Dr Erik Forsberg till konsulatet. Det kommer att stärka konsulatet inom högre utbildning och forskning, vilket är mycket viktigt i det större området i Shanghai”, säger Lisette Lindahl, Sveriges generalkonsul.

Sedan 2015 har STINT det största programmet för forskningssamarbete mellan Sverige och Kina. Programmet, som samfinansieras av National Natural Science Foundation of China (NSFC), stödjer 75 treåriga forskningsprojekt mellan länderna och är STINTs största enskilda program. 

En årlig utlysning sker mellan juli och september.

Verksamheten i Kina kommer att ske i nära samarbete med Sveriges generalkonsulat i Shanghai och ambassaden i Peking, liksom svenska lärosäten och forskningsfinansiärer.

Den officiella invigningen hölls I generalkonsulns residens den 18 oktober 2018. Deltagare inkluderade representanter från både Kina och Sverige, bland annat ledningen för KTH.
Foto: Generalkonsulatet