Ny rapport om kinesisk forskningsfinansiering

Ny rapport om kinesisk forskningsfinansiering

Kina står i dagsläget för cirka en femtedel av världens totala utlägg för forskning och utveckling (FoU). Kinas FoU-budget växer dessutom snabbare än motsvarande i USA och EU. Kinas andel av den totala globala forskningsvolymen växer snabbt. Kina är nu den nation som...
STINT och Vetenskapsrådet investerar 15 mkr i forskningssamarbeten med kinesiska universitet

STINT satsar på Kina

STINT satsar på att ytterligare främja akademiska samarbeten med Kina och att öka förståelsen för det kinesiska kunskapssystemet. Därför har Tommy Shih, docent vid Lunds universitet, rekryterats som Kina-ansvarig. Samtidigt har Erik Forsberg, associate professor vid...