STINT satsar på att ytterligare främja akademiska samarbeten med Kina och att öka förståelsen för det kinesiska kunskapssystemet. Därför har Tommy Shih, docent vid Lunds universitet, rekryterats som Kina-ansvarig. Samtidigt har Erik Forsberg, associate professor vid Zhejiang universitetet, anlitats som STINTs representant i Kina.

De har sedan 2013 arbetat i ett flertal projekt relaterade till Kinas högre utbildnings- och forskningssystem. Shih har framförallt fokuserat på interaktionen mellan universitet, företag och statliga aktörer. Forsberg har mångårig erfarenhet av att utveckla och driva internationella universitetssamarbeten och har arbetat i Kina i närmare tio år.

– Med våra nya medarbetares gedigna och mångåriga erfarenheter av både det svenska och kinesiska forsknings- och högre utbildningssystemet stärks vår kompetens och närvaro i Kina med avsikt att också stärka svensk omvärldsbevakning inom området, säger Andreas Göthenberg, vd för STINT.

Utvecklingen inom högre utbildning och forskning har gått mycket snabbt i Kina. Idag står landet för den näst största forskningsproduktionen i världen efter USA. Utvecklingen kommer leda till än fler svenska universitetssamarbeten med Kina i syfte att stärka svensk forskning och högre utbildning. Detta kommer kräva en större kapacitet från Sveriges sida för att förstå hur utvecklingen i Kina i ett större perspektiv påverkar det svenska forsknings- och utbildningssystemet och hur strategiska samarbeten kan skapas.

Med bakgrund i STINTs ändamål att främja internationalisering och den ökande vikten av att samarbeta med Kina är det i linje med senaste strategi att ta en tydlig roll som kunskapsnod i det svenska kunskapssystemet avseende högre utbildning och forskning i Kina. Målet för satsningen är att ge stöd till att stärka svenska lärosätens strategier, aktiviteter och nätverk avseende Kina genom att bidra med kunskap och kompetens till svenska lärosäten och forskningsfinansiärer om Kinas utveckling inom högre utbildning och forskning.

Verksamheten i Kina kommer ske i nära samarbete med Sveriges Generalkonsulat i Shanghai och Ambassad i Peking, samt svenska lärosäten och forskningsfinansiärer.

STINT har sedan 2015 det största programmet för forskningssamarbeten mellan Sverige och Kina. Programmet som är samfinansierat med kinesiska forskningsfinansiären National Natural Science Foundation of China (NSFC) stödjer 75 stycken treåriga forskningsprojekt mellan länderna och är STINTs största enskilda program.

En utlysning görs årligen under perioden juli – september

Erik Forsberg, associate professor vid Zhejiang universitetet och STINTs representant i Kina.
Foto: Camilla Svensk

Tommy Shih, docent vid Lunds universitet och Kina-ansvarig hos STINT.
Foto: Camilla Svensk