Vd har ordet

Oktober, 2020

Det är mycket glädjande att Emmanuelle Charpentier och Jennifer A. Doudna tilldelades årets Nobelpris i Kemi, speciellt med anledning av att STINT var med och finansierade deras forskningssamarbete i en tidig fas, då Charpentier var vid Umeå universitet. Deras samarbete är ett utmärkt exempel på den direkta kopplingen mellan forskningskvalitet, internationellt samarbete och forskarmobilitet.

Forskarmobilitet och internationell talangrekrytering är viktigt för svensk forskning, men svenska lärosäten behöver också vara så attraktiva att de också kan behålla talanger som har tagit sig till Sverige. Studier visar att utlandsfödda forskare har större genomslag än de som bedriver forskning i sitt hemland.

Nyligen hade jag tillsammans med STINTs ordförande, Sylvia Schwaag Serger, ett online-samtal med Caroline Wagner, som forskar inom vetenskapspolicy vid The Ohio State University, om de snabba förändringarna i det geopolitiska landskapet och utmaningarna det innebär för internationalisering av forskning och högre utbildning. Wagner har jämfört publikationer relaterade till corona-virus från de senaste två åren innan december 2019 med granskade artiklar inom samma område mellan januari och april 2020 och upptäckt att forskningsteam, mätt i antalet författare per artikel, har blivit mindre och involverar färre länder. Samförfattade artiklar mellan Kina och andra vetenskapligt dominerande länder har stärkts medan deltagandet från utvecklingsländer har sjunkit. Wagner menar att forskare arbetar med dem som de redan har starka och etablerade kontakter till. Risken är att om existerande samarbeten med forskare i utvecklingsländer haltar, så blir det ännu svårare med nya samarbeten, även inom andra områden. Majoriteten av nya samarbeten börjar med personliga möten. Om människor inte kan arbeta sida vid sida för kortare perioder, så kommer det att dramatiskt minska internationella samarbeten, hävdar Wagner. Det är viktigt att studenter och forskare förstår och har erfarenhet av den kulturella kontexten i olika länder.

För att uppmuntra till balanserade samarbeten inom forskning och/eller högre utbildning med länder på den afrikanska kontinenten, lanserar nu STINT en regional utlysning Africa – Initiation Grants, som samfinansieras av Vetenskapsrådet.

Dessutom utlyser vi som vanligt Initiation Grants för samarbeten med lärosäten och forskningsmiljöer i hela världen utanför EU/EFTA.

När det gäller situationen angående covid-19, så beskriver vi på vår webb hur vi hanterar förlängningar av beviljade projekt och försenade projektstarter med avseende på covid-19.

Till sist vill jag uppmärksamma att vi nyligen har lanserat en rapport om kinesisk forskningsfinansiering och en rapport om forskning relaterad till hållbarhetsmålen (SDG).

Andreas Göthenberg