Hållbarhetsmålen är internationellt överenskomna och utgör en bra grund för internationella akademiska samarbeten. Rapporten redovisar resultaten av en publikationsstudie av forskning relaterad till sustainable development goals (SDG), som STINT har gjort. Av resultaten framgår det att Sverige är mer aktivt än världsgenomsnittet i samtliga 16 SDG som undersökts. Svensk medverkan med avseende på publikationer är störst i SDG 13: Climate Action, där det finns en svensk (med-)författare i mer än 3 % av alla publikationer i världen. I rapporten jämförs den SDG-relaterade forskningen i Sverige med världen. Vidare studeras internationella samarbeten inom respektive SDG och några resultat redovisas även för lärosäten i Sverige med omfattande forskning.

En viktig grund för rapporten utgör ett arbete som Elsevier med partners genomfört för att identifiera vetenskapliga publikationer relaterade till respektive SDG.

Rapporten med titeln Sweden’s research targeting the Sustainable Development Goals är på engelska. Den lanseras vid ett web-seminarium den 24 september och kan laddas ner här, till höger.

För mer information, vänligen kontakta

Hans Pohl
STINTs programchef och rapportförfattare
Hans.pohl@stint.se
+46 8 671 1995

 

Report, Public Research and Innovation Funding Actors in China