Allt fler länder i världen erbjuder forskning och utbildning av god kvalitet. Med denna utlysning vill STINT uppmuntra akademiska samarbeten med lärosäten i Afrika. Målet med utlysningen är att bidra till att nya ömsesidigt givande samarbeten inom forskning och/eller högre utbildning utvecklas.

Internationalisering av högre utbildning och forskning bygger främst på långsiktiga målmedvetna ansträngningar. Ibland är det dock viktigt att kunna agera snabbt när tillfället ges. För detta ändamål erbjuds Africa – Initiation Grants for Internationalisation. Utlysningen avser mobilitetsmedel vid uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer med lärosäten i Afrika.

Samarbetena ska vara balanserade med ömsesidig nytta och mobilitet i båda riktningar. Då det redan pågår flera aktiviteter för samarbeten med Sydafrika välkomnas särskilt ansökningar som avser samarbeten med andra länder i Afrika.

Utlysningen finansieras även av Vetenskapsrådet.

Läs mer om utslysningen Africa – Initiation Grants for Internationalisation »