Kina står i dagsläget för cirka en femtedel av världens totala utlägg för forskning och utveckling (FoU). Kinas FoU-budget växer dessutom snabbare än motsvarande i USA och EU.

Kinas andel av den totala globala forskningsvolymen växer snabbt. Kina är nu den nation som publicerar flest vetenskapliga artiklar i världen. Vidare ökar kvalitén på den forskning som bedrivs i Kina, mätt i field-weighted citation impact (FWCI), även om stora skillnader kan ses mellan olika forskningsfält. En god förståelse av det kinesiska forskningssystemet är således av vikt för svenska forskningsaktörer. Givet storleken på Kinas totala FoU-budget så är det också av intresse att förstå hur kinesisk forskningsfinansiering fungerar.

Syftet med denna rapport är att förklara hur det kinesiska forskningsfinansierings-systemet är strukturerat och hur det fungerar i praktiken. Rapporten diskuterar hur FoU i Kina finansieras på nationell, provinsiell och lokal nivå och belyser även regionala skillnader i prioritering av olika forskningsområden.

Detta är en återpublicering av en rapport som ursprungligen publicerades av det danska utbildnings- och forskningsdepartementet.

För mer information, vänligen kontakta

Erik Forsberg
STINTs representant i Kina
erik.forsberg@stint.se
+86 186 5889 3006

 

Report, Public Research and Innovation Funding Actors in China