STINT gratulerar Emmanuelle Charpentier och Jennifer A. Doudna till årets Nobelpris i Kemi.

Charpentier inkom 2011 med en ansökan till STINTs Institutional Grants Programme för ett samarbete mellan Umeå universitet och Doudnas grupp vid University of California, Berkeley. STINTs bedömargrupp inom medicin rankade ansökan högst av alla i den aktuella omgången och projektet kunde inledas med finansiering av STINT under 2012. Det var detta samarbete som ledde till utvecklingen av gensaxen CRISPR/Cas9, för vilken nu Charpentier och Doudna belönas med Nobelpriset.

”Det finns en direkt koppling mellan internationellt samarbete och forskningskvalitet, vilket detta är ett utmärkt exempel på. Vi är stolta över att ha varit med och finansierat Charpentiers och Doudnas samarbete i en tidig fas”, kommenterar STINTs vd, Andreas Göthenberg.

STINT har sedan bildandet finansierat samarbeten med flera Nobelpristagare involverade. När Aaron Ciechanover fick Nobelpriset i Kemi 2004 hade han året innan beviljats ett gästforskarstipendium av STINT för en forskningsvistelse vid Karolinska Institutet.