Utblickar och fördjupning

VD HAR ORDET

Maj 2020

Andreas Göthenberg reflekterar över betydelsen av internationella samarbeten och personliga möten under en tid som präglas av stängda gränser och minskad rörelsefrihet, samt vilka utmaningar och möjligheter dessa för med sig.
 
Han berättar även om hur STINT hanterar årets utlysningar och projekt med anledning av covid-19 och kommenterar resultatet av senaste omgången av STINT internationaliseringsindex.
 

Strategic Grants förnyar lärosätenas samarbeten

Eva Åkesson är rektor vid Uppsala universitet, ett lärosäte som beviljats medel genom programmet ”Strategic Grants for Internationalisation” ett flertal gånger. Bland annat har ett samarbete mellan svenska och sydafrikanska lärosäten genom ”South Africa – Sweden University Forum” inletts.

Något som är särskilt spännande just nu, menar Eva Åkesson, är att svenska lärosäten tillsammans har börjat samverka mer internationellt.

Stora vinster med dubbla examina-program

För ett par år sedan beviljades Lunds tekniska högskola finansiering från STINT för ett dubbel examina-program.

– Det krävs mycket planering att sjösätta ett sådant här program men vinsterna är stora, både för lärosätet och studenterna, säger Per Warfvinge, professor på Lunds Tekniska högskola.

Reportage arkiv