Utblickar och fördjupning

VD HAR ORDET

Oktober 2019

Andreas Göthenberg berättar om STINTs 25-årsjubileum tillsammans med syskonstiftelserna och i samband med det intervjun med STINTs ”Founding Father” Bjarne Kirsebom.

Han reflekterar även över förändringarna som har skett inom internationalisering av högre utbildning och forskning och sina 10 år vid STINT, samt dess roll inom internationalisering av högre utbildning och forskning idag och i framtiden.

Läs mer »

Stora vinster med dubbla examina-program

För ett par år sedan beviljades Lunds tekniska högskola finansiering från STINT för ett dubbel examina-program.

– Det krävs mycket planering att sjösätta ett sådant här program men vinsterna är stora, både för lärosätet och studenterna, säger Per Warfvinge, professor på Lunds Tekniska högskola.

Sveriges internationella forskningssamarbeten

Publicerad 2017-11-09

Tisdagen den 7 november anordnade STINT frukostseminariet Forskning i en snabbt föränderlig värld, där rapporten Sveriges internationella forskningssamarbeten – hur bör de utvecklas? lanserades.

Reportage arkiv

Nya medarbetare
Nya medarbetare

Nya medarbetare

Våra nya medarbetare bidrar med sina olika profiler till att ytterligare stärka STINT som kunskapsresurs och finansiär inom internationalisering...