Utblickar och fördjupning

VD HAR ORDET

Februari 2020

Andreas Göthenberg berättar om STINTs roll som kunskapsresurs i en tid då internationalisering blivit allt mer komplex.
 
Han reflekterar även över betydelsen av ansvarsfull internationalisering, som STINT ordnar ett seminarium om i mars. Dessutom beskriver han ett samarbete med KI, KTH och Lunds universitet där vi har tagit fram ett dokument med riktlinjer för ansvarsfull internationalisering. Vidare berättar han om STINTs medverkan vid en panelsession under den årliga AIEA-konferensen och STINTs initiativ i Nordamerika. 
 
 
 

Strategic Grants förnyar lärosätenas samarbeten

Eva Åkesson är rektor vid Uppsala universitet, ett lärosäte som beviljats medel genom programmet ”Strategic Grants for Internationalisation” ett flertal gånger. Bland annat har ett samarbete mellan svenska och sydafrikanska lärosäten genom ”South Africa – Sweden University Forum” inletts.

Något som är särskilt spännande just nu, menar Eva Åkesson, är att svenska lärosäten tillsammans har börjat samverka mer internationellt.

Stora vinster med dubbla examina-program

För ett par år sedan beviljades Lunds tekniska högskola finansiering från STINT för ett dubbel examina-program.

– Det krävs mycket planering att sjösätta ett sådant här program men vinsterna är stora, både för lärosätet och studenterna, säger Per Warfvinge, professor på Lunds Tekniska högskola.

Reportage arkiv