Utblickar och fördjupning

VD HAR ORDET

April 2019

Andreas Göthenberg berättar om det ökade behovet av omvärldsbevakning som lett till STINTs satsning på omvärldsanalys och kunskap om Kina.

Läs mer »

Stora vinster med dubbla examina-program

För ett par år sedan beviljades Lunds tekniska högskola finansiering från STINT för ett dubbel examina-program.

– Det krävs mycket planering att sjösätta ett sådant här program men vinsterna är stora, både för lärosätet och studenterna, säger Per Warfvinge, professor på Lunds Tekniska högskola.

Sveriges internationella forskningssamarbeten

Publicerad 2017-11-09

Tisdagen den 7 november anordnade STINT frukostseminariet Forskning i en snabbt föränderlig värld, där rapporten Sveriges internationella forskningssamarbeten – hur bör de utvecklas? lanserades.

Reportage arkiv

Nya medarbetare
Nya medarbetare

Nya medarbetare

Våra nya medarbetare bidrar med sina olika profiler till att ytterligare stärka STINT som kunskapsresurs och finansiär inom internationalisering...