Utblickar och fördjupning

VD HAR ORDET

December 2019

Andreas Göthenberg berättar om STINTs nya satsning på Nordamerika som kompletterar utlandskontoret i Kina.

Han reflekterar även över betydelsen av omvärldsanalys och strategiskt relationsbyggande, samt STINTs roll i detta. Vidare berättar han bland annat om STINTs inspel till regeringens forskningspolitik, en ny rapport och en kommande panelsession under den årliga AIEA-konferensen.

Läs mer »

Strategic Grants förnyar lärosätenas samarbeten

Eva Åkesson är rektor vid Uppsala universitet, ett lärosäte som beviljats medel genom programmet ”Strategic Grants for Internationalisation” ett flertal gånger. Bland annat har ett samarbete mellan svenska och sydafrikanska lärosäten genom ”South Africa – Sweden University Forum” inletts.

Något som är särskilt spännande just nu, menar Eva Åkesson, är att svenska lärosäten tillsammans har börjat samverka mer internationellt.

Stora vinster med dubbla examina-program

För ett par år sedan beviljades Lunds tekniska högskola finansiering från STINT för ett dubbel examina-program.

– Det krävs mycket planering att sjösätta ett sådant här program men vinsterna är stora, både för lärosätet och studenterna, säger Per Warfvinge, professor på Lunds Tekniska högskola.

Reportage arkiv