Internationell forskning har blivit alltmer komplicerad och ifrågasatt samtidigt som den behövs mer än någonsin. I detta informationsmöte presenteras STINTs arbete med ansvarsfull internationalisering och varför ett mer ansvarsfullt förhållningssätt är nödvändigt för att samarbeten ska ha bättre möjligheter att lyckas.

En mer komplex omvärld påverkar forskningens villkor. Det har därför blivit allt viktigare för lärosäten och forskare att beakta förutsättningar i olika länder och den utveckling som sker i omvärlden. Ansvarsfull internationalisering kräver en ökad medvetenhet kring politiska, etiska, säkerhetsmässiga och kulturella aspekter.

Att kunna redogöra för både möjligheter och utmaningar med internationalisering stärker även en projektansökan och bidrar till en ökad reflexivitet som kan skapa en bättre förmåga hos forskaren att navigera i de miljöer där man agerar.

Informationsmötet kommer att hållas på engelska.

Talare:

  • Andreas Göthenberg, Verkställande direktör, STINT
  • Tommy Shih, Senior rådgivare, STINT
  • Mattias Löwhagen, Senior programansvarig, STINT
  • Hans Adolfsson, Vice ordförande, STINT
  • Britta Fängström, Senior rådgivare, Formas

Välkommen!

 

Datum: Tisdag 23 maj 2023, Kl 10.00 – 11.15.
Plats: Online via Microsoft Teams.
Registrering: Vänligen registrera dig senast 19 maj, 2023 via denna länk.

Online via Microsoft Teams:
Länk till webbseminariet skickas till angiven e-postadress samma dag som seminariumet.

För mer information, vänligen kontakta:
Tommy Shih
Senior rådgivare – ansvarsfull internationalisering, STINT
tommy.shih@stint.se