Syftet med programmet Grants for Educational Collaboration Programmes är att utveckla utbildningssamarbeten mellan svenska och utländska lärosäten för att internationalisera och förnya svensk högre utbildning. Programmet fokuserar på gemensamt utvecklad och ömsesidigt poänggivande kursverksamhet som bygger på balanserat samarbete och omfattar studentmobilitet.

Grants for Educational Collaboration Programmes ersätter det tidigare programmet Grants for Double Degree Programmes. Det nya programmet tillåter en större bredd av samarbetsformer, där double degree programmes är en av dem.

Förändringen kommer som ett resultat av en utvärdering STINT genomförde under 2020. Denna visade att Grants for Double Degree Programmes fungerat väl och byggt långsiktiga relationer mellan partners, men också haft ett formellt instegskrav som utestängt en del potentiella sökande. Med det nya programmet Grants for Educational Collaboration Programmes är det STINTs förhoppning att kunna bredda sökbasen och erbjuda möjligheter till fler former av samarbeten, så länge som hög kvalitet och internationaliseringsgrad bibehålls.

Grants for Educational Collaboration Programmes har förlängd ansökningstid tills den 15 mars 2021 kl. 15:00.

Läs mer om programmet.